Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?İmar barışından yararlanmak isteyen yüz binlerce kişinin yapı kayıt belgeleri mevzuata aykırı olduğu nedeniyle iptal edildi. Peki yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi? İşte tüm merak edilenler...


Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?

Kensel dönüşüm projelerini hızlandıran Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, imara uygun olmayan yapılar için denetimlerini hızlandırdı. Yapılan denetimler sonrasında yapı kayıt belgesiyle ilgili mağduriyet yaşayanların sayısı arttı. İmar barışından yararlanmak isteyenlerin yapı kayıt belgeleri mevzuata uygun olmaması nedeniyle iptal edildi. Peki imar barışı mağdurları ne olacak? Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi? İşte tüm merak edilenler...

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?

Yapı kayıt belgesi iptali 2021

İmar barışının gündeme gelmesiyle beraber yapı kayıt belgesinin alınması için çok sayıda vatandaştan başvuru geldi. Ancak işin esasında yapı kayıt belgesinin verilemeyeceği, imar barışından yararlanamayacak yapılar bulunuyor ve 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesinde bu yapılarak tek tek belirlendi. İmar barışı kapsamına alınmayan yapılar için yapı kayıt belgesine başvuru yapıldığında, yapı kayıt bedelinin süresinde ödenmesi halinde, yapı kayıt belgesi başvuru sahiplerine veriliyor, ancak ardından yapılan denetimlerin ardından yapı kayıt belgesi verilmesi işleminde kanuna uygun olmadığı belirlenen taşınmazların yapı kayıt belgeleri iptal edildi. 

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?

''Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?'' sorusuyla ilgili Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi özel kanunlarda hem yıkım ve hem de para cezaları ile ilgili hükümler bulunuyor. Örnek verilecek olursa; Mera Kanunu’nun 19. maddesine göre “Madde 19 –Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaret-lerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasın-dan sorumludur. Muhtarlar ve belediye başkanları ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hu-susların yerine getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.Bu amaçla ilgili köy ve belediyelerde “Mera Yönetim Birlikleri” kurulur. Mera Yönetim Birliklerinin kuruluş ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kayma-kamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.”

İmar barışı kapsamında yaklaşık olarak 10 milyon yapı için başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık olarak 2.5 milyonunun iptal edilmesi planlanıyor. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapılar, kaçak yapı statüsüne girdiğinden ilgili yapılar yıkım ve para cezasıyla da karşı karşıya kaldı.

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mi?

Yapı kayıt belgesi iptal davası 2021

Yapı Kayıt Belgesi’nin iptaline ilişkin verilen karar bir idari işlem olup, bu karara karşı ilgili valiliğin bulunduğu bölgede bulunan idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabiliyor. Böyle bir kararı tebliğ alan Yapı Kayıt Belgesi sahibi 60 gün içerisinde dava açabiliyor.

İmar barışında 'yapı kayıt belgesi' krizi: 2,5 milyon yapı yıkılabilir!

İmar barışı iptal olanlar ne yapmalı?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com