25 / 05 / 2022

İnegöl'de 8.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İnegöl'de 8.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. İnegöl İcra Dairesi Bursa ili İnegöl ilçesi Olukman Mahallesi'ndeki 8 adet arsayı 8 milyon 468 bin 698 TL'ye satıyor. İhale, 2 Temmuz günü saat 10:20'de düzenlenecek. T.C. İnegöl İcra Dairesi Bursa ili İnegöl ilçesi Olukman Mahallesi'nde bulunan 8 adet arsayı açık artırma usulüyle satışa sundu. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 8 milyon 468 bin 698 TL olarak belirlendi. 

T.C İNEGÖL İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Olukman Mahallesi Güldürdek Mevkii 102 ada 141 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu şirkete aittir. Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı sınırları içinde ve Olukman mahallesi kırsal yerleşme ve kırsal gelişme alan sınırları dışında kaldığı, Taşınmazın güney cephesinden Yiğitköy Olukman mahalleleri arasındaki ulaşım yolu üzerinde bulunduğunu, İnegöl Merkeze yaklaşık 14 km mesafede bulunduğu, en yakın yerleşim yeri olan Olukman mahallesine ise uzaklığı yaklaşık 1600 metre mesafede bulunduğu belirlenmiştir. Halihazırda taşınmazın üzerinde tavuk üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği ve komşu parsellerle arasında sınır çiti, yola olan cephesi üzerinde ise taşınmazın içine kontrollü girişi sağlayan otomatik raylı kapının olduğu, giriş kapısından itibaren ana üretim tesislerine giden yaklaşık 150 metre stabilize yol ve stabilize yol üzerinde yer alan dezenfeksiyon amaçlı tekerlek yıkama ünitesinin mevcut olduğu, güneyden kuzeye doğru azalan bir arazi kotu bulunan taşınmaz içindeki tesise ait binaların yapımı için kademeli bir hafriyatın yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 2 sıra halinde birbirine simetrik düzende konumlandırılmış 8 adet prefabrik kümes yapısı, tek katlı idareci lojmanı, tek katlı işçi lojmanı, jeneratör odası, altı su deposu olan ve üstü ardiye olarak kullanılan bir diğer yapının daha bulunduğu, tesis içindeki yapılaşma için gerekli inşaat ruhsatını Bursa İl Özel İdaresi tarafından 11/08/2011 tarih ve 2011/86 sayı ile verildiği, ilgili ruhsatın A-B-C-D-E-F-G-H olmak üzere 8 adet ve her birinin ruhsattaki alanı 1859 metrekare olan prefabrik kümes yapıları, 154 metrekare olan işçilerin kaldığı bina ve 103 metrekare idari binayı içerecek şekilde tanzim edilmiştir. Taşınmazın değerinin ne olduğu arazi bedeli ve üzerinde bulunan yapıların değerlerinin ayrı ayrı hesaplanması sureti ile bulunmuş ve toplam değer olarak sunulmuştur.

a)Taşınmazın Arazi Bedeli: Parsel yerleşim yerlerine ve yola yakın ve diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkânı olan, derin toprak profiline sahiptir. Parsel üzerinde tarımsal faaliyet yoktur. Parselin toprak yapısı, sulama koşulları, yola olan cephesi ve yol durumu, yerleşim yerine olan yakınlığı, üzerindeki bitki örtüsü, bölgenin iklim ve ekolojik durumları gibi parselin değerine etki eden diğer unsurlar ile parselin mevcut durumu ve çevredeki arazi satış fiyatları dikkate alındığında keşif tarihi itibariyle metrekare (m2) birim fiyatı 20 TL eder.Bu verilere göre bu parselin toplam kıymeti; 91.092,56 m2 X 20 TL/m2= 1.821.851,20 TL bulunmuştur.

b)8 Adet Kümes Yapısının BedelkTesis içinde üretimde kullanılan 8 adet kümes yapısının bulunduğu, her birinin 1.859,00 metrekare alana oturan kümeslerin beton prefabrik sistemle inşa edildiğini, çatı ve yan cephelerin sandviç panellerle kapatıldığı, yanlarında 10 tonluk yem depolarının bulunduğu, kömür yakıtlı soba ile ısıtıldığı, iyi bir ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma sisterpine sahip oldukları görülmüştür. 1.859,00 metrekare taban alanlı prefabrik kümes yapısının yıpranma payı % 10 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın II. sınıf B grubu yapılardan olduğu ve metrekare fiyatının 419,00 TL olduğu görülmüştür. İçinde iştigal edilen iş ile ilgili sulama, yemlik gibi üretim için gerekli ekipmanın tesis edildiği görülen ve "halihazırda faaliyette olan kümeslerin keşif tarihi itibariyle değeri;

Kazı Bedeli: 8 x (16,50 mt x 127 mt x 0,6 mt) x 12,81 TL/m2 = 128.848,10 TL, Dolgu Bedeli: 8 x 1048 m3 x 10,65 TL/m2 = 89,289,60 TL, Temel Betonu Bedeli: 8 x 314,32 m3 x 110 TL/m2 = 276.601,60 TL

8 Adet prefabrik kümes temini ve montajı: 8 Adet x 1.859 m2 x 419,00 X (1-0,10) TL/m2 = 5.608.231,20 TL

8 Adet prefabrik kümes yapısının toplam yapım bedeli : 6.102.970,50 TL olarak hesaplanmıştır.

c)İdareci Lojmanı Binasının Bedeli : idareci lojmanı 154,00 metrekare taban alanlı 1 katlı betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın üzerinde kiremit çatısı bulunduğu, dış cephesinin sıvalı olduğu ve binanın bünyesinde 2 adet birbirinden bağımsız lojmanın bulunduğu, elektrik ve suyunun mevcuttur. Lojman binasının giriş kapıları çelik kapı ve pencereleri PVC dir. Değeri bilirkişice96.188,40 TL bulunmuştur.

d)Betonarme Deponun Bedeli: İdareci Lojmanı binasının önünde 13,60 mt. x 9,50 mt. boyutlarında betonarme bir depo kısmının teşkil edildiği tespit edilmiştir. Değeri 23.023,44 TL bulunmuştur.

e)İşçi Lojmanı Binasının Bedeli : İşçi lojmanı 103,00 metrekare taban alanlı 1 katlı betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın üzerinde kiremit çatısı bulunduğu, dış cephesinin sıvalı olduğu ve binanın bünyesinde 2 adet birbirinden bağımsız lojmanın bulunduğu, elektrik ve suyunun mevcut olduğu ve önünde Giriş kapıları ferforje demir kapı ve pencereleri PVC dir. Değeri bilirkişice 64.333,80 TL bulunmuştur.

f)Betonarme Su Deposunun Bedeli : Betonarme Su deposu 12,00 mt x 7,40 mt ebatlarında betonarme olarak inşa edilmiştir. Değeri bilirkişice 15.824,16 TLolarak tespit edilmiştir.

g)Ardiye Yapısının Bedeli: Betonarme su deposunun üzerine metal profil malzemeden 7,40 mt x 6,40 mt ebatlarında ardiye yapısının oturtulduğunu ve ardiye yapısının dış kısmının panel ile kapatıldığı görülmüştür.Değeri bilirkişice 8.439,55 TL olarak tespit edilmiştir.

h)Trafo Yapısı: Trafo Yapısının 9,30 mt x 5,70 mt ebatlarında metal profil karkas sistemle inşa edilerek yan kısımlarının panel levhalarla kapatıldığı görülmüştür.9,30 mt x 5,70 mt ebatlarında tarfo yapısının yıpranma payı % 10 olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre binanın I. sınıf B grubu yapılardan olduğu ve m2 fiyatının 198,00 TL olduğu görülmüştür. Trafo Yapısının bedeli keşif tarihi itibariyle 9,30 x 5,70 x 198.00    TL/m2 x (1-0,10)= 9.446,38 TL bulunmuştur.

i)Tekerlek Yıkama Ünitesi : Tekerlek Yakıma Ünitesi Tesisinin giriş kısmında bulunan tekerlek yıkama ünitesinin keşif tarihi itibari ile değeri 7.500.00 TL alınmıştır.

Bursa ili İnegöl ilçesi Olukman Mahallesi sınırları içindeki 102 Ada, 141 Parsel numaralı taşınmazın keşif tarihi ile toplam değeri (Arazi + Tesisler) hesaplanarak sunulmuştur.

Arazi Bedeli = 1.821.851,20 TL

8 Adet Prefabrik Kümes Yapısının Bedeli = 6.102.970,50 TL

İdareci Lojmanı Binasının Bedeli =96.188,40 TL

Betonarme Deponun Bedeli =23.023,44 TL

İşçi Lojmanı Binasının Bedeli =64.333,80 TL

Betonarme Su Deposu Bedeli =15.824,16 TL

Ardiye Yapısı Bedeli =8.439,55 TL

Trafo Yapısı Değeri =9.446,38 TL

Tekerlek Yıkama Ünitesi Değeri =7.500,00 TL

TOPLAM DEĞER = 8.149.577,43 TL (Sekiz Milyon Yüz Kırk Dokuz Bin Beş Yüz Yetmiş Yedi Türk Lirası Kırk Üç Kuruş) bulunmuştur.

Adresi:Olukman Mahallesi Güldürdek Mevkii İnegöl / BURSA

Yüzölçümü 91.092,56 metrekare

İmar Durumu :1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı” içerisinde Tarım Alam”nda kalmaktadır.

Kıymeti:8.149.577,43 TL

ZZ KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.    Satış Günü : 02/07/2019 günü 10:10 -10:15 arası

2.    Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:10-10:15 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1 .Kat İNEGÖL / BURSA

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii 103 ada 33 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın ,tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır. Parsel yerleşim yerlerine uzak batısı kendi ve diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkanı olmayan, derin toprak profiline sahiptir. Parselin bir kısmı sürülmüş ve ekildiği görülmüştür. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ve hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, pay ve paydaş adeti ' artırılmadan 3. Şahıslara veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca x yoktur. Bilirkişice taşınmaza 120.242,92 TL kıymet takdir edilmiştir.

Adresi:Tekke Mahallesi Soğucak Mevkiiinegöl / BURSA

Yüzölçümü:17.177,56 metrekare

İmar Durumu:1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı” içerisinde Tarım Alanı”nda kalmaktadır.

'Kıymeti: 120.242,92 TL

KDV Oran: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir n 1. 
Satış Günü : 02/07/2019 günü 10:20 - 10:25 arası 2. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:20 - 10:25 arası 

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1 .Kat İNEGÖL / BURSA

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii 103 ada 31 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır.Parsel yerleşim yerlerine uzak, batısı yol ye diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkanı olmayan, derin toprak profiline sahiptir. Parsel üzerinde tarımsal faaliyet yoktur. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ve hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, pay ve paydaş adeti artırılmadan 3. Şahıslara veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca yoktur. Bilirkişice taşınmaza 40.966,50 TL kıymet takdir edilmiştir.

Adresi: Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii İnegöl / BURSA

Yüzölçümü: 4.096,65 metrekare

İmar Durumu : 1/100.000 Ölçekli Bursa il Çevre Düzeni Planı” içerisinde “Tarım Alam"nda kalmaktadır.

Kıymeti    : 40.966,50 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 02/07/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2.Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1Kat İNEGÖL / BURSA

4 NO'LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii 103 ada 32 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır.Parsel yerleşim yerlerine uzakbatısı kendi sınırı diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkanı olmayan, derin toprak profiline sahiptir. Parsel üzerinde tarımsal faaliyet yoktur. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ve hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, pay ve paydaş adeti artırılmadan 3. Şahıslara veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca yoktur. Taşınmaza bilirkişice 33.642,72 TL kıymet takdir edilmiştir.

Adresi    : Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii İnegöl / BURSA

Yüzölçümü: 4.205,34 metrekare

İmar Durumu: 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı” içerisinde “Tarım Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti: 33.642,72 TL

KDV Oram:%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 02/07/2019 günü 10:40 -10:45 arası

2. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:40 -10:45 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1 .Kat İNEGÖL / BURSA

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii 103 ada 42 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır. Parsel yerleşim yerlerine ve yola uzak, kuzey ve batı sınırları kendi diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkânı olmayan, derin toprak profiline sahiptir. Parsel üzerinde tarımsal faaliyet yoktur. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ve hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, pay ve paydaş adeti artırılmadan 3. Şahıslara veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca yoktur. Taşınmaza bilirkişice 47.059,22 TL kıymet takdir edilmiştir. 

Adresi    : Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 7.239,88 metrekare

İmar Durumu : 1/100.000 Ölçekli Bursa il Çevre Düzeni Planı” içerisinde “Tarım Alanı”nda kalmaktadır.
Kıymeti kaydındaki gibi

1.Satış Günü

2.Satış Günü Satış Yeri

: 47.059,22 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu
: 02/07/2019 günü 10:50 -10:55 arası : 09/08/2019 günü 10:50 -10:55 arası : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1 .Kat İNEGÖL / BURSA

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii 103 ada 35 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır.Parsel yerleşim yerlerine ve yola uzak batı sınırı kendi, diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkanı olmayan, derin toprak profiline sahiptir. Parsel sürülmüş ve işlenmiştir. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ve hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, pay ve paydaş adeti artırılmadan 3. Şahıslara îş veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca yoktur. Taşınmaza bilirkişice 29.852,82 TL kıymet takdir edilmiştir.

Adresi: Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii İnegöl / BURSA

Yüzölçümü: 4.975,47 metrekare

 İmar Durumu : 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı” içerisinde “Tarım Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti    : 29.852,82 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 02/07/2019 günü 11:00 -11:05 arası

2. Satış Günü : 09/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1 .Kat İNEGÖL / BURSA

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi n Soğucak Mevkii 103 ada 41 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın sı tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır. Parsel yerleşim yerlerine ve yola uzak ve a doğu tüm sınırları şahıs arazileri olmak üzere diğer tüm sınırları kendiarazileri ış ile çevrilidir. Hafif eğimli,sulama imkânı olmayan, derin toprak profiline sahiptir, rı Parsel üzerinde tarımsal faaliyet yoktur. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ti ve hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, a pay ve paydaş âdeti artırılmadan 3. Şahıslara veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca yoktur. Taşınmaza bilirkişice 15.625,14 TL kıymet takdir edilmiştir.

Adresi: Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii İnegöl / BURSA

 Yüzölçümü: 2.604,19 metrekare

İmar Durumu: 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı” içerisinde “Tarım Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti:15.625,14 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1.Satış Günü : 02/07/2019 günü 11:10-11:15 arası

2.Satış Günü : 09/08/2019 günü 11:10-11:15 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı İKat İNEGÖL / BURSA si 

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi il Soğucak Mevkii 103 ada 34 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın . Tamamı borçlu şirket adına kayıtlıdır. Parsel yerleşim yerlerine uzak güneyi r. kendi, kuzeyi orman ve diğer tüm sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. Hafif  eğimli,sulama imkanı olmayan, derin toprak profiline sahiptir. Parselin 3 üzerinde tarımsal bir faaliyet yoktur. Parsellerin büyüklükleri, bitki örtüleri ve 3 hisse oranları dikkate alındığında; ifraz edilmeden, hisselendirilmeden, pay ve paydaş,adeti artırılmadan 3. Şahıslara veya hissedarlardan birine satılmasın da sakınca yoktur. Taşınmaza bilirkişice 31.726,50 TL kıymet takdir edilmiştir. Adresi    : Tekke Mahallesi Soğucak Mevkii İnegöl / BURSA

3Yüzölçümü: 5.287,75 metrekare

İmar Durumu : 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı” içerisinde “Tarım Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti    :31.726,50 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1.Satış Günü : 02/07/2019 günü 11:20 -11:25 arası

2.Satış Günü : 09/08/2019 günü 11:20 -11:25 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1 .Kat İNEGÖL / BURSA ;    

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün i öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov. tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli i bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda

teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış  talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C. kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim ı masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin , rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun f 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir, i 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki ı haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile i (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul  olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK’nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/415 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.