İnşaat ruhsatı almak ne kadara mal olur?

İnşaat ruhsatı almak ne kadara mal olur? İnşaat ruhsatı almak ne kadara mal olur?

Bir arsa üzerinde yasal olarak yapı inşaatına başlanılabilmesi için öncelikle ilgili belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. İnşaat ruhsatı, hazırlanan mimari projenin imar durumuna uygunluğuna göre onaylanıyor. Peki, inşaat ruhsatı almak ne kadara mal olu

İnşaat ruhsatı almak ne kadara mal olur?

Bir arsa üzerinde yasal olarak yapı inşaatına başlanılabilmesi için öncelikle ilgili belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. İnşaat ruhsatı, hazırlanan mimari projenin imar durumuna uygunluğuna göre onaylanıyor.


Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıl olup; Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılıyor. 


Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmıyor. Peki, inşaat ruhsatı almak ne kadara mal olur?


İnşaat ruhsatı alma ücretleri

Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

1.1 Konut, Rezidans 1000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL

1.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 m2 8 TL

1.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 m2 8.5 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 9.2 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 9.7 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 m2' ye kadar m2 10.9 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 m2 12.1 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 m2 14.5 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 m2 18.2 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri m2 24.2 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 3.7 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 3.7 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 1.2 TL

1.14 Tarım Yapıları m2 0.7 TL


Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler

1.15 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.37 TL

1.16 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.61 TL

Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi

Değişikliği) adet 120 1.17 TL

Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje

Değişikliği adet 120 1.18 TLİnşaat ruhsatı alma şartları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com