İnşaat sektörü takibi için Yapı Araştırma Merkezi kuruluyor!

 İnşaat sektörü takibi için Yapı Araştırma Merkezi kuruluyor! İnşaat sektörü takibi için Yapı Araştırma Merkezi kuruluyor!

Hükümet, inşaat sektöründe suistimallerin yaşandığı standartların takip edilmesi ve malzeme niteliğinin araştırılması için harekete geçti. 'Yapı Araştırma Merkezi' kurmaya hazırlanılıyor. Doğal afetlere karşı dayanıklı uygulamalar da yapılıyor.Hükümet, inşaat sektöründe suiistimallerin yaşandığı standartların takip edilmesi ve malzeme niteliğinin araştırılması amacıyla 'Yapı Araştırma Merkezi' kurmaya hazırlanıyor. 


Böylelikle, Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilecek sonuçlar kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere sektörün üretim surecine doğrudan kanal ize edilebilecek. 

Merkezle başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklı uygulamaların üretilmesi de amaçlanıyor. 


Hukuki altyapı hazırlanacak Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, yapılarla ilgili önerilerin ve standartların geliştirilmesi, yenilikti tasarımların yapılması, yapım tekniklerinin yükseltilmesi, malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla Yapı Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalara haşladı. 


Merkezin kurulması için önümüzdeki günlerde hukuki altyapı hazırlanacak. 

Yerli firma desteği Söz konusu merkez, yerli ve yabancı üniversiteler, sektör temsilcileri ve şirketlerle işbirliği içinde çalışacak. 


Merkez, protokol veya geçici görevlendirme yoluyla uzman desteği alarak faaliyetlerini yürütebilecek. Yapı Araştırma Merkezinin çalışmalarıyla inşaat malzemeleri sanayinin tüm segmentlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. 

Böylece daha düşük maliyetlerle birçok sıkıntının yaşandığı inşaat sektöründe kullanılan malzemelerle ilgili Ar-Ge yapılmasının önü açılacak. 


Afyon Odak