İnvest Plus Turkey Uluslararası Gayrimenkul İnşaat Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!    

İnvest Plus Turkey Uluslararası Gayrimenkul İnşaat Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!     İnvest Plus Turkey Uluslararası Gayrimenkul İnşaat Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!    

İnvest Plus Turkey Uluslararası Gayrimenkul İnşaat Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adanan Bozbay, Dilber Basmacı, Gizem Mudrişler, Hakan Akdoğan, Mustafa Hakan Özelmacıklı ortaklığında kuruldu.İnvest Plus Turkey Uluslararası Gayrimenkul İnşaat Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adanan Bozbay, Dilber Basmacı, Gizem Mudrişler, Hakan Akdoğan, Mustafa Hakan Özelmacıklı ortaklığında kuruldu.

İnvest Plus Turkey Uluslararası Gayrimenkul İnşaat Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan ,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. DİJİTAL PAZARLAMA -Konusuyla ilgili her türlü reklam ve tanıtıcı unsurlu filmler çekmek veya başkalarına çektirmek, ışıklı ve ışıksız tabela, afiş ve ilanlar yapmak. -Türkiye içinde ve dışında elektronik ortamda internet üzerinden dijital pazarlama,ticaret reklam ve medya hizmetlerinin sağlanması, -Şirket konusu ile ilgili her türlü bilgisayar programlarının yaratılması,dizilmesi,nakli elektronik araçlar ile gönderilmesi ve satın alınması,elde edilmesi, bilgisayar verilerinin kopyalanması , çıkarılması,sahip olunması, kullanılması,dağıtılması,ticaretinin yapılması,satılması,tahsis edilmesi, üzerine ipotek konulması,rehin edilmesi ve elden çıkarılması ve yukarıda sayılan malzemeleri toplamak,satın almak, kabul ve elde etmek , lisans vermek sahip olamak kullanmak satmak kiralamak rapor etmek elektronik araçları ile gönderip almak dağıtmak vesair şekillerde ticaretini yapmak, -Küresel internet ağı üzerinden internet servis sağlayıcı olarak online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilgi dağıtım, internet erişim hizmeti sağlamak ve sağladığı hizmetlerin karşılığını internet son kullanıcısına fature etmek. Her türlü malın internet üzerinden satışını,her türlü görsel bilişim tasarımı ve danışmanlığını yapmak, -Şirketlere internet ağı üzerinden bilgi beceri ve personel yetiştirilmesi konularında danışmanlık yapmak. Türkiye genelinde açılacak mağazalara her türlü malın direkt veya internet ağı üzerinden satış ve müşteri hizmetleri konusunda danışmanlık yapmak. - Reklam ve halkla ilişkiler ajanslığı yapmak, her türlü basın, yayın, radyo ve televizyonda hakiki ve hükmi şahısların reklam ve ilan işlerini ifa etmek. - Şirket her türlü reklam işleri yapar bu amaçla; radyo, televizyon, video, gazete, dergi, el ilanı gibi araç ve vasıtalardan faydalanır. Şirket her türlü reklam hizmetlerini sunar. Bilgisayar ve büro makinaları ile dizgi, baskı filmlerini hazırlar her türlü baskı tekniği ile basımını yapar. Şirket konusu ile ilgili reklam filmleri yapar. Bu filmlerin yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin ses görüntü ve iletişim araçlarının ve aksam ve parçalarının alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını, dahili ticaretini yapar. - Reklam ajansları kurmak yurt içindeki ve yurt dışındaki basın yayın radyo televizyon kuruluşlarına yurt içinden ve yurt dışından reklam ve ilan almak.Konusu ile ilgili pano,afiş film ve fotoğraf çekmek ve faaliyette bulunmak, - Her türlü reklam kampanyaları hazırlamak, yürütmek işletmeciliğini yapmak. Konusu ile ilgili grafik işlemlerini yapmak ve yaptırmak. Her türlü sözlü ve yazılı basında reklamla ilgili organizasyonları yapmak ve katalog hazırlamak, -Her türlü reklam ve eşantiyon malzemelerinin alım ve satımını yapmak, üçüncü şahıs veya firmalara imal ettirmek, toptan satışını ve pazarlamasını yapmak. - Konusu ile ilgili tasarım, tanıtım sesli, görüntülü yazılı, fotoğraf, grafik basmak yedi ve üç boyutlu reklam hizmetleri vermek , konusu ile ilgili toplu geziler düzenlemek yine konusu ile ilgili film, video, plak, kaset ve bilumum yayınlar yapmak. -İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması Web sitesi kurulum ve yönetim hizmetleri vermek Arama motoru optimizasyon hizmetleri vermek Pazarlama danışmanlık hizmetleri Akıllı telefon uygulamaları, oyunları geliştirmek ve satışını yapmak Sosyal medya mecralarında kullanılmak üzere özel uygulamalar geliştirmek. Firmalara özel banner ve grafik tasarım hizmetleri vermek. Ticari ve gayri ticari ilan ve reklam almak, bu ilan ve reklamları dijital araçlar üzerinde yayınlatmak veya yayınlamak, İlan ve reklamlara ait soft dokümanların hazırlanması işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak Eğitim vermek İNŞAAT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar ,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Bloklar Apt. No:12/8 BAKIRKÖY