İpotek terkini için gerekli evraklar!

İpotek terkini için gerekli evraklar! İpotek terkini için gerekli evraklar!

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak için tapuya konuluyor. Peki ipotek terkini nasıl yapılır? İpotek terkini için gerekli evraklar hangileridir?

İpotek terkini için gerekli evraklar!

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak için tapuya konuluyor.


İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmiyor. Bir başkasının taşınmazı da borçlu adına ipotek edilebiliyor. Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, ipotek edilen taşınmaz mal satılarak elde edilen gelir ile alacaklıya olan borç kapatılıyor.


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur.


Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.


Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer.


Borcun, borçlu tarafından kapatılması halinde ipotek de kaldırılabiliyor. Bunun için ipoteğin terkini davası açılabiliyor.


İpotek terkini için gerekenler..

İpotek terkini için borcun ödendiğine dair bir makbuz gerekli oluyor. Eğer ipotek banka tarafından koyulduysa, fek yazısının alınması gerekiyor. Ayrıca bir dilekçe yazılarak mahkemeye müracaat edilebiliyor.


İpotek terkini davasında görevli mahkeme, borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği miktara göre belirlenir. Buna göre, ipoteğin iptali davasını açan borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği tutar, .... TL'nin altında ise sulh hukuk mahkemesi,..... TL'nin üstünde ise asliye hukuk mahkemesi veya duruma göre iş veya ticaret mahkemesi görevli oluyor.
Tapu ipotek dilekçesi!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com