07 / 07 / 2022

İpotekli taşınmaz satılabilir mi?

İpotekli taşınmaz satılabilir mi?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında "Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür? sorusuna yanıt verdi.Feride Hilal İmal'e bir okuyucusu, "Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?" sorusunu yöneltti. 

İpotekli taşınmaz satılabilir mi?

Feride Hilal İmal soruya şu yanıtı verdi:

"İpotekli bir gayrimenkulün bir başkasına ipotek borcu ile beraber devrine engel durum bulunmaz. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmiyor. Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu haber verecek, alacaklı bir sene içerisinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmezse borçlu yeni maliki kabul etmiş olur.

İpotekli konut satışları Temmuz 2021'de arttı mı?