16 / 08 / 2022

Hisseli ev satılabilir mi?

Hisseli ev satılabilir mi?

Hisseli tapu; denildiğinde ise birden fazla kişinin gayrimenkul üzerinde malik olmasını anlıyoruz bir taşınmazda birden fazla mülkiyetin var olması hali olarak da ifade ediliyor. Peki, hisseli ev satılabilir mi?Hisseli ev satılabilir mi?

Hisseli Tapu, bir taşınmazda birden fazla mülküyetin var olması halini tanımlıyor. Genelikle Miras Hukukunda  kişiler iradeleriyle taşınmazı birden fazla kişi satın alabiliyor birden fazla satın alım olduğu taktirde de bu taşınmaz hisseli tapu haline çeviriliyor, herkesin belli bir hissesi ve belli bir yüzdesi oluyor.


Miras hukukundaki bir kişinin vefatı halinde mirascılarının o mülkiyetteki hakları hisseli tapu haline getirilmiş oluyor. Hisseli tapuda dikkat edilmesi gereken nokta kişiler hisselerini satmak istedikleri taktirde öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmesi gerekiyor.


Buna 'Şüfa ön alıma hakkı' deniniyor.  Yine eğer bu satış iradi olarak gerçekleşmezse ve taraflar satışa önem vermedikleri taktirde ortaklığın giderilmesi suretiyle hisseli tapu bağımsız bir mülkiyet haline çeviriliyor ve ortaklık sona erdirilrbiliyor. Hisse tapulu ev satışı yapılabiliyor.


Hisseli tapu satışı için gerekli evraklar..

1.Tapu Aslı veya Fotokopisi

2.Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

3.4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.

4.Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

5.İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

6.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6x4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet.Hisse tapulu ev alınır mı?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com