15 / 08 / 2022

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi!

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi!

Oto galeriden lunaparklara kadar birçok iş yerini yakından ilgilendiren iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, değişiklikle yönetmeliğe "iş yeri" ve "sınıf tespiti" tanımları eklendi. Ayrıca gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma yetkisi, Sağlık Bakanlığına verildi.

Diğer yandan iş yeri ruhsatı devirlerinde meri mevzuat hükümlerinin aranmasına ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Düzenleme ile daha önce belirsizlik olan iş yeri devirlerinde devir dosyasındaki bilgi ve belgeler ile iş yerinin fiziki özelliklerinin meri mevzuat hükümlerine uygun olması gerektiği konusuna da açıklık getirildi.

Yayımlanan yönetmelikle oto galeriler, tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak, öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. İş yerinin yer aldığı binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak.

Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması durumunda, "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı da tanınacak.

 

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!