İstanbul Suluo Gayrimenkul Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Suluo Gayrimenkul Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu! İstanbul Suluo Gayrimenkul Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Suluo Gayrimenkul Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Guohaı Xu tarafından kuruldu. İstanbul Suluo Gayrimenkul Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Guohaı Xu tarafından kuruldu.  

İstanbul Suluo Gayrimenkul Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:
a) Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk,apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda sayılan aracılık ve danışmanlık hizmetleri gereği pazarlama, reklam ve tanıtım işlerini de yapar. Bu konuda açılacak özel ve resmi ihalelere girer, taahhütlerde bulunur. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. b) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, gazino, restaurant, otopark, su sporları tesisleri, aguapark, plaj, bar, lokanta, kafeterya, büfe, spor tesisleri, yat, liman, havaalanı, dağ evleri ve üniteleri, termal istasyonları, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme yeleri yapmak, yaptırmak, kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satın almak. Turistik amaçla yurt içinde ve yurt dışında moda, defile, müzik ve folklörle ilgili organizasyonları düzenlemek. Turizm sanayi ile ilgili turizm seyahat acenteleri yapmak, turizm büroları açmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında turistik acente ve irtibat büroları kurmak, mümessillikler almak, deniz ve uçak şirketleri ile işbirliği yapmak, kara, hava, deniz, taşıt ve araçlarını satın almak veya kiralamak. Yurt dışından veya yurt dışına kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acentalar tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak. Oluşmuş ve oluşacak serbest bölgelerde her türlü turistik tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Turizm amaçlı yat-kotra ile tüm hava, kara, deniz araçlarını satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, yedek parça, tekne ve motor aksamlarını, alet ve edevatlarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, hava, kara, deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurt içi ve yurt dışındaki işletmeler ile işbirliği yapmak, acentelik almak. Yat işletmeciliği yapmak, turizm amaçlı su sporları işi ile iştigal etmek. Her çeşit sağlık turizmi hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, protez tedavi merkezleri ile anlaşma yapmak. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak Konusu ile ilgili ihalelere katılmak. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans ve uçak gibi araçları alır ithal eder ve kiralar. Her türlü seyahat vizeleri, oturum izinleri, çalışma izinler, çalışma koşulları hakkında danışmanlık yapmak, göçmenlik kanunları çerçevesinde her türlü izin, başvuru, organizasyon, danışmanlık yapmak, göç hizmetleri konusunda her türlü danışmanlık yapmak. c) Her türlü eğlence ve gösteri Merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre Merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri Organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlar ini ses taşlayıcılarla kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, lşıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü internet web siteleri düzenleme ve tasarım Konusunda danışmanlık yapmak Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İzzet Paşa Mh Yeni Yol Cd. Nurol Tower N:3/336 Şişli