İstanbul'da 2008'de 827 yatırım tamamlanacak!

İstanbul'da 2008'de 827 yatırım tamamlanacak!

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında toplam 827 adet yatırım yapmayı planlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008-2010 yıllarını kapsayan yatırım planı ve 2008 yılı uygulama programı hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine dağıtılan yatırım programına göre, 2008 yılı içinde 521 adedi proje (% 63,0) 306 adedi ise etüt-proje (% 37) grubunda olmak üzere toplam 827 adet yatırım yapılacak.


Proje grubundaki yatırımların 138 tanesi (% 26,5) devam eden yatırımlardan, 383 tanesi ise (% 63,5) yeni yatırımlardan oluşuyor.


Etüt-proje yatırımlarının 63'ü (% 20,6) devam eden, 243'ü ise (% 79,4) yeni yatırımlar. Buna göre, yatırımların 201'ini (% 24,3) devam eden, 626'sını da (% 75,7) yeni yatırımlar oluşturuyor.


2008 yılı programında yer alan 827 yatırım için toplam 5 milyar 180 milyon 926 bin YTL harcama öngörülüyor.


Proje grubunda yer alan 521 adet yatırım için 4 milyar 860 bin 254 bin YTL, etüt-proje grubundaki toplam 306 adet yatırım için de 320 milyon 672 bin YTL harcama yapılması planlanıyor. Buna göre 2008 yılı yatırım harcamalarının 2 milyar 676 milyon 965 bin YTL'si devam eden, 2 milyar 503 milyon 961 bin YTL'si de yeni yatırımlar için harcanacak.


Önceki yıllarda 6 sektör başlığı altında gruplanarak ifade edilen yatırımlar, bu yıl 11 ana sektör başlığı altında gruplandırıldı.


Yatırım programının sektörlere göre analizi yapıldığında, çevre yönetimi sektörü sayısal olarak 222 adet yatırımla sektörler arasında (%26,8) ilk sırada yer alırken, ulaşım sektörü 206 yatırımla (%24,9) ikinci sırada kaldı. Toplam 119 adet yatırımla tarihi çevre, kültür ve turizm sektörü üçüncü sırada yer alırken, bunu sırasıyla 88 yatırımla hizmet sektörü, 64 yatırımla gençlik ve spor sektörü, 39 yatırımla bilişim sistemleri sektörü, 30'ar adet (% 3,6) yatırımla afet ve risk yönetimi ile planlama


ve imar sektörü, 12 yatırımla emlak yönetimi sektörü, 10 yatırımla sağlık sektörü, 7 yatırımla da altyapı sektörü izliyor.


-HARCAMA KALEMLERİNDE ULAŞIM, YÜZDE 52,6 PAYLA İLK SIRADA-


Yatırımların sektörel bazda genel harcama analizlerine bakıldığında ise ulaşım sektörü 2 milyar 724 milyon 648 bin YTL ile (% 52,6) sektörler içinde ilk sırada yer alırken, bu yatırım tutarının 1 milyar 790 bin 505 bin YTL'si devam eden, 934 milyon 143 bin YTL'si de yeni yatırımlara harcanacak.


Yatırım harcaması sıralamasında 612 milyon 129 bin YTL ile çevre yönetimi sektörü ikinci, 525 milyon 600 bin YTL ile emlak yönetimi sektörü üçüncü sırada yer alırken, bunları sırasıyla 366 milyon 682 bin YTL ile afet ve risk yönetimi sektörü, 356 milyon 899 YTL ile tarihi çevre kültür ve turizm sektörü, 255 milyon 879 bin YTL ile hizmet sektörü, 174 milyon 158 bin YTL ile gençlik ve spor sektörü, 82 milyon YTL ile altyapı sektörü, 42 milyon 210 bin YTL ile bilişim sistemleri sektörü, 36 milyon 581 bin YTL ile planlama ve imar sektörü, 4 milyon 140 bin YTL ile sağlık sektörü izledi.


-3 YILLIK YATIRIM PLANI-


Yapılacak olan 827 adet yatırımın toplam maliyeti 18 milyar 200 milyon 155 bin YTL. Bu yatırımlar için 2007 sonuna kadar 2 milyar 265 bin 354 YTL harcama yapılması planlanırken, 5 milyar 180 milyon 926 YTL 2008'de, 5 milyar 299 bin 813 bin YTL 2009'da, 2 milyar 923 bin 222 YTL 2010 yılında olmak üzere son 3 yıl içinde toplam 13 milyar 403 milyon 961 bin YTL harcama öngörülüyor.

pus