İstanbul'da yüksek kaliteli ofis binalarına talep artıyor!

İstanbul'da yüksek kaliteli ofis binalarına talep artıyor!Cushman - Wakefield tarafından yayınlanan "Türkiye Pazar Analizleri Üçüncü Çeyrek” raporuna göre; İstanbul'da ofislere dönüş artarken yüksek kaliteli binalara talep attı.


Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarının küresel liderlerinden Cushman - Wakefield’ın ofis, perakende, sanayi ve lojistik sektörlerine yönelik hazırladığı ‘Türkiye Pazar Analizleri 2021 Üçüncü Çeyrek’ raporu yayınlandı.

2021 senesinde bir önceki senenin aynı dönemine oranla lojistik kiralarında yüzde 20 artış kaydedilirken, gelişen e-ticaret ve yakın kıyı ekseninde nitelikli depolama alanlarına talep artışı yaşanıyor. Kiralama faaliyetlerindeki ve kiralardaki artış eğiliminin önümüzdeki süreçte de  sürekliliğini koruması beklenmektedir.

Artan talep ile kısıtlı arz lojistik kiralarında yukarı yönlü baskı yaratıyor 

Depo alanı kiralama faaliyetleri yılın üçüncü çeyreğinde toplam işlem hacmi 64 bin olarak gerçekleşirken, 2021 senesinde bir önceki senenin aynı dönemine oranla lojistik kiralarında yüzde 20 artış yaşandı. 

Yılın üçüncü çeyreğinde, sanayi ve lojistik yatırım işlemleri ivme kazanmış olup, yatırım işlemleri temel olarak arsa satın alımlarından meydana gelirken kategori bazında önemli kiralama işlemleri; lojistik kullanıcıları ve paketli gıda üreticileri, toptancıları tarafından yapıldı. Döviz kurundaki dalgalanma ve tedarik zinciri sorunları maliyet artışlarını ortaya çıkarırken, bu etkenler imalat sanayisi üzerinde olumsuz baskı yapsa da, ileriki zamanlarda iyileşmenin sürmesi bekleniyor. Gelişen e-ticaret ekseninde nitelikli depolama alanlarına olan talebin yükselmesi ile birlikte yeni geliştirme projeleri ile depolamada teknoloji ve otomasyon yatırımları, transfer merkezi ve bölge depoları yatırımları da yükselecek. 

İstanbul

Türkiye’nin avantajlı coğrafi konumunu ve maliyet yapısı bir fırsat olarak değerlendirilirken, yılın üçüncü çeyreğinde ABD’li otomotiv şirketleri ortaklık yaparak piyasaya çıkaracakları yeni ticari araçları için Kocaeli’de üretim yapacağını açıklamıştı. 

Kısıtlamaların kaldırılması perakende sektörünü canlandırdı

Pandemi sonucu tüketici alışkanlıklarının değişimine paralel olarak yükselen online satış hacmi Ağustos ayında da bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 44 oranında, online satış cirosu ise yüzde 61,8 oranında yükseldi. Çevrimiçi perakendenin yükselişinin yanısıra deneyim mağazacılığı kavramı popülerliğini bu çeyrekte de korurken, alışveriş merkezleri yeniden sosyalleşme alanları haline dönüşmeye başladı. 

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksleri incelendiğinde bir önceki çeyrekte olduğu gibi en kayda değer yükselişin yüzde 100 ile yeme içme kategorisinde olduğu görülmektedir. Yeniden şekillenen perakende pazarında dijitalleşme trend olurken perakendeciler fiziksel mağazalarında teknolojik altyapılarını güçlendirdi. Bu eğilim senenin sonraki dönemlerinde güçlenerek devam edecek. Bununla beraber mülk sahipleri ve yatırımcılar değişen tüketici talebi doğrultusunda daha fazla açık alan, etkileşimli eğlence ve kültür faaliyetleri, yeni sağlık ve güvenlik standartları ile konsept değişimi ihtiyacını değerlendirmeli. Perakendede gözlemlenen canlanma; kullanışlı, özgün, hedefe yönelik deneyim sunan konseptlerle şekillenecek. 

İstanbul

Hibrit çalışma düzenine ve ofise dönüşlere olan eğilim artarken, nitelikli ve yüksek kaliteli ofis binalarına olan talep artıyor

2021 senesinin üçüncü çeyreğinde İstanbul ofis pazarında genel arz 6,5 milyon metrekare olarak aynı seviyede olurken kiralama işlemleri toplamda 64 bin 018 metrekare olarak kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrekte olan kiralama işlemlerinin yüzde 84,9 oranında büyük çoğunluğunu yeni kiralama anlaşmaları yapılırken ofis kiraları aylık metrekare başına 190 TL ile en yüksek İstanbul Levent’te yaşandı.

Ofis alanları küçülüyor mu?