İstanbul'un imar planları mahkemede sürünüyor

İstanbul'un imar planları mahkemede sürünüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Prof. Dr. Hüseyin Kaptan'ın Başkanı olduğu İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi'ne hazırlattığı 1/100 binlik imar planlarının uygulanmasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İBB bu karar itiraz etti.


İBB'nin itirazla ilgili açıklaması şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği 10.12.2007 tarihinde (Bugün) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul 2.İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek İstanbul 2.İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma kararına" itiraz etmiş ve "yürütmenin durdurulması kararı"nın KALDIRILARAK yürütmenin durdurulması talebinin REDDİNE karar verilmesini talep etmiştir.
 

İstanbul İl Çevre Düzeni Planının iptali ve yürütmenin durdurulması" talebi ile, İstanbul İdare Mahkemelerinde açılan 49 davanın 48'inde yürütmenin durdurulması talebini REDDEDMİŞTİR. Ret kararlarına karşı davacıların İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptıkları itirazlardan sonuçlananlar da reddedilmiştir.

İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nın hazırlık ve onay aşamaları yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmüştür.

22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, İl Çevre Düzeni Planı yapma yetkisini Valinin koordinasyonunda İl Özel İdareleri ve Belediyelere vermiştir.

Ancak  01.07.2006 tarih ve 5538 sayılı Kanunla ise, Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde İl Çevre Düzeni Planı yapma yetkisinin sadece Büyükşehir Belediyeleri tarafından kullanılacağı hükmü getirilmiştir.

Bu yasal çerçeve içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nı 14.07.2006 tarihli kararı ile kabul etmiş ve  plan 22.08.2006 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.