30 / 06 / 2022

İtirazlar işe yaradı! Rayiç bedeller düşürülecek!

İtirazlar işe yaradı! Rayiç bedeller düşürülecek!

Meclise sunulan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin düşürülmesi amaçlanıyor.Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında 7143 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesine göre satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin düşürülmesi planlanıyor.

Yüksek bedellere kamuoyu itirazı

Tapu rayiç bedelleri 7143 nolu yasaya dayandırılarak belirlendi. Yasada belirlenen rayiç bedeli 2012 yılında satılan 2b fiyatlarının baz alınması ve buna ek olarak bir de TÜFE eklenmesi planlanıyordu. 2012 ile 2019 yılı arasındaki TÜFE oranı da yüzde 97 olması nedeniyle 2012 yılında 300 TL, 500 TL, 1000 TL olan metrekare fiyatı 2020 yılı itibariyle ikiye katlandı. Fiyatın bu kadar yüksek olması ise birçok vatandaşı zorluyor. Bu durum karşısında kamuoyu tarafından ciddi bir itiraz oluştu. 

Tapu rayiç bedelleri yeniden düzenlenecek

Bu durumda İş bu Kanun Teklifi ile 2018 tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin ikinci fıkrası değiştirilip tapu rayiç bedellerinin ödenebilir şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Rayiç bedeli nasıl hesaplanıyor?

Bir taşınmazın değerini, birçok faktör etkiliyor. Gayrimenkullerin rayiç bedelin belirlenmesinde semt, ilçe mahalle, manzara, ulaşım, sokak gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca semtteki konutun konumu da önemli rayiç unsuru oluyor.

Konutun şehir merkezinde veya merkez dışında bulunması rayiç bedeli belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. 

Ayrıca taşınmazın bulunduğu yere ek olarak; Alışveriş merkezleri, dükkanlar, eğlence merkezleri ve önemli konut projeleri; Eğitim merkezleri; Merkezi lokasyon; Sosyo – ekonomik durum gibi etkenler de rayiç bedeli etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. 

Tapu değerleri bedel tespitleri, gayrimenkulün türüne göre defterdarlıklar veya mal müdürlükleri tarafından yapılıyor. 

Tapu değeri nereden öğrenilir?

Konut rayiç bedeli belgesini için konutun bağlı olduğu belediyeye gitmek yeterli oluyor.

Ada ve parselden veya ad ve soyada göre emlak beyanlarından bakılarak bulunduğu mahalle-cadde ve sokak bilgilerine göre o yılki rayiç bedel ve arsa birim değeri öğrenilebiliyor. 

Ayrıca, tapu rayiç bedel bilgileri belediyeyi telefon ile arayarak da öğrenilebiliyor.

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1 -
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde 6292 sayılı Kanuna göre daha önce Maliye Bakanlığınca satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal alınması vatandaşların yükünü artırmaktadır. Üstelik bu bedellere 2b baz alındığı gibi TÜFE de eklenmektedir. Yeniden düzenlenen bu maddeyle tapu rayiç bedellerinin ödenebilir şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
 
Madde 2 - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3 - Yürütme maddesidir. 

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 - 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu kapsamda bulunan taşınmazların kullanıcılarına ve/veya muhdesat sahiplerine satış işlemlerinde 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adina Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 nci maddesi hükümleri hak sahipliğinin düşürülmesine ilişkin hükümler haricinde kıyasen uygulanır. Satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde; varsa üzerindeki muhdesata bedel belirlenmeksizin 6292 sayılı Kanuna göre daha önce Maliye Bakanlığınca satılan taşınmazların rayiç bedellerinin en fazla üçte biri oranında emsal alınır.” 

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda değişiklik!

Sultangazi'de 40 yıllık tapu sorunu yüksek rayiç bedele takıldı!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com