İzale-i şuyu davasında değerlendirme esası nedir?

İzale-i şuyu davasında değerlendirme esası nedir?


Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Çeşme’de bulunan müşterek mülkiyetli arsam için anlaşmazlık nedeniyle izale-i şuyu davası açıldı. Değerlendirme esası nedir? Rakam nasıl oluşur' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun Çeşme’de bulunan müşterek mülkiyetli arsam için anlaşmazlık nedeniyle izale-i şuyu davası açıldı. Değerlendirme esası nedir? Rakam nasıl oluşur?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

İzale-i şuyu davasında değerlendirme esası nedir?

Çeşme’de bulunan müşterek mülkiyetli arsam için anlaşmazlık nedeniyle izale-i şuyu davası açıldı. Değerlendirme esası nedir? Rakam nasıl oluşur? ● İ.B. 

Bir gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açılmışsa mahkemece ilk bakılacak husus, bu yerin ortaklar arasında hisseleri oranında paylaştırılma imkanıdır. Bunun için dosya bilirkişiye tevdi olunur ve bilirkişi bu yerin ortaklar arasında adil biçimde ve hisseleri oranında paylaştırma imkanı olup olmadığına bakar. Okuyucumun sorusu arsa için.


Arsalar mevzi imar planı olan alanlarda olabilir veya mevzi imar planı yapılmamış alanlarda tarla vasfında olur. Tarla vasfında olan alanların bölünmesi mümkün olduğunca yasa ile önlenmiştir, bundan amaç zirai alanların küçültülerek kullanılmaz hale getirilmemesidir. 

★ ★ ★ ★ ★ 

Planlı alanlardakiler arsa vasfındadır, bunların da bölünmesi kısmen önlenmiştir, bunun önündeki engel de yapılan uygulama imar planlarında en düşük parsel alanının tespit edilmiş olmasıdır. Planlı alanlarda en küçük parsel alanının 500 metrekare olması öngörülmüşse 1.000 metrekarelik bir arsa dört ortak arasında bölüşülemez.

İşte arsa vasfındaki alanlar için de bilirkişi bu hususa bakar ve bölünebilir olup olmadığını inceler. Şayet bölünebilirse ortaklar arasında adil bir bölüştürme planı yapar. Şayet bölüştürme imkanı yoksa satışına karar verilir ve gayrimenkul satılarak elde edilen para ortaklar arasında hisseleri oranında bölüştürülür.

Satış ise açık arttırma sureti ile yapılır, en çok teklifi veren gayrimenkulün sahibi olur. Açık arttırma sureti ile satışlar önceleri icra müdürlükleri tarafından yapılırken şimdilerde sulh hukuk mahkemesi müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

 

İzale-i şuyu talep edilmeden hisse alınır mı?