19 / 08 / 2022

İzmir Buca'da 4.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir Buca'da 4.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir İli, Buca İlçesi, Tınıztepe Mahallesi'nde yer alan bina ve arsası 4 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 15 Ağustos 2018 olarak belirlendi. İzmir İli, Buca İlçesi, Tınıztepe Mahallesi'nde yer alan bina ve arsası 4 milyon 500 bin TL bedel ile satışa sunuldu. 

Özellikleri :  İzmir  İli, Buca İlçesinde tapu kaydına göre Tınaztepe, belediye kayıtlarına göre Buca Osb Mahallesinde, 3 / 20 Sokaktan 13-15 numara alan bina ve arsasıdır. 

Parsel üzerindeki taşınmazın ruhsatlı inşa edilmiş olup yapı ruhsatının 09.08.2001, yapı kullanma izin belgesinin 27.01.2007 tarihli olduğu tespit edilmiştir. Yapı kullanma izin belgesinde belirtildiği üzere bina yol seviyesi altında 2 kat, yol seviyesi üstünde 4 kat olmak üzere toplam 6 katlı, 4.725.00 metrekare inşaat alanlıdır. 

Kıymeti : 4.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 15/08/2018 günü 14:25 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 12/09/2018 günü 14:25 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Taşınmaz Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) içerisinde olmakla ihaleye katılmak istiyenlerin BEGOS yönetiminden ihaleye katılmak için OSB Kanunun 15.maddesinin 3 fıkrası uyarınca uygunluk belgesi almaları ve bu uygunluk belgesi ile satışa katılmaları gerekmektedir. Uygunluk belgesi ibraz edemeyenlerin ihaleye alınmayacaktır. 
7-Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin 25/04/2018 tarihli 214 sayılıyazıları uyarınca dosyamız borçlusu şirketin yazı tarihi itibari ile kurumlarına 110.353,80-TL tahakkuk etmiş borcu bulunmakta olduğu ve tapu devrine kadar tahakkuk edecek borçlarının, ayrıca satış bedeli üzerinden %3+KDV tutarında ortaklık devir bedelinin taraflarına yatırılması durumunda ( icra satışından sonra tapuya tescil aşamasında) uygunluk görüşü verileceği bildirilmiştir.İhale alıcısı ihale bedelinden hariç olarak bu bentte yazılı miktarları BEGOS yönetimine ödemekle yükümlüdür. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/8774 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/06/2018