İzmir Buca'da 818 bin TL'den satılık tarla!

İzmir Buca'da 818 bin TL'den satılık tarla!T.C. İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir ili Buca ilçesi Kaynaklar köyündeki tarlayı 818 bin 750 TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Haziran 2012 Cuma günü 15:00-15:10 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

TC. İZMİR 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/9 Satış   Tapu Kaydı: İZMİR ili. BUCA ilçesi, Kaynaklar köyü, 2275 parsel, 16.375 m2, yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz İzmir- Aydın otoyolu gişeleri mevkii adresinde bulunmaktadır. Özellikleri: Taşınmaz tarla vasfında olup, hali hazırda etrafı dikenli tellerle çevrili boş arazidir. Üzerinde bir kaç ağaç bulunmaktadır, çevresinin bir kısmı, kısmen orman nitelikli çam ağaçları vardır. Taşınmaza stabilize yolla ulaşılmakta olup Aydın otobanına cephelidir. Balık Hali, Sebze Hali ve otoban gişelerine çok yakın mesafededir. İmar Durumu: Buca Belediyesi ve Büyük Şehir Belediyesi yazılarında; 1/25000 ölçekli Tahtalı Barajı Su toplama Havzası Çevre düzeni planı Tarımsal niteliği korunacak alanlar 8.2.1 maddesi kapsamında olduğu ve bu doğrultuda minimum ifrazın 10.000 m2 olduğu İZ-SU’dan alınacak izin doğrultusunda 75 m2'yi geçmeyen barınma amaçlı yapı : | yapılabileceği, kamuya geçmiş bir yola en az 25 metre cephe olacak şekilde kümes, ahır gibi tesislerin yapılabileceği belirtilmiştir. Taşınmaz Tapu Kaydı üzerinde 01/02/2002 tarih ve 1175 yevmiye nolu düzenleme şerhi bulunmaktadır. Satış Saati: 15:00 -15:10 arası Muhammen Bedel: 818.750,00-TL Satış Şartları: 1- Satış 15/06/2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında  İzmir  7. Sulh Hukuk Mahkemesi kalemi salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 25/06/2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış j talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar ( kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü I geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.^ alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış ! i bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla-diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan Ş iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit, olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale | feshedilir iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur 05/05/2012 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (IİK m. 126) (Basın: 29929-www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!