İzmir Çiğli'de 2 milyon TL'ye icradan satılık 4 arsa!

 İzmir Çiğli'de 2 milyon TL'ye icradan satılık 4 arsa! İzmir Çiğli'de 2 milyon TL'ye icradan satılık 4 arsa!

T.C. Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğü, İzmir ili Çiğli ilçesi Harmandalı köyünde bulunan ve muhammen bedelleri 2 milyon 12 bin 450 TL olan 4 arsayı satışa çıkardı. Satış, 04 Eylül 2012 Salı günü 10:30-14:40 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;


TC. KARŞIYAKA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

SAYI: 2008/4077 Esas

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri

TAŞINMAZ TAPU KAYDI:

1 NOLU TAŞINMAZ:  İzmir  ili, Çiğli ilçesi, Harmandalı köyü, 2409 ada, 4 parsel, 2.502,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasfında, 1/4 hisse paylı,

ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz eski Menemen yeni Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı sınırları içerisindedir. Çiğli belediyesinde görevli yer gösterme bilirkişisi

tarafından gösterilen taşınmaz doğusunda yola cepheli olup güneyinde 4 ve 5 nolu, batısında 7 nolu, kuzeyinde 3 no’lu parsellere Komşudur. Üzerinde bina bulunmayan ancak muhtelif ağaçların yer aldığı arsa; imar durumu itibariyle 1.20 oranlı yapı adasında kalmakta olup parsel üzerinde yapılabilecek toplam inşaat alanı 2.502 m2*1.20=3.002,40 m2’dir. Parsel düzgün bir arazi yapısına sahip olup bulunduğu konum dikkate alınarak arsa payı karşılığının yaklaşık %25 olup bu oranın 750 m2 inşaat alanına isabet ettiği ve tespit edilen bu alanın her biri brüt 150 m2 olan 5 adet daireye isabet ettiği ve her bir dairenin keşif tarihi itibariyle satış değerinin 90.000.-TL olabileceği dikkate alınarak arsa payı karşılığı olan 5 dairenin 5 adx90.000.-TL=450.000.-TL olduğu ve bulunan bu değerin toplam arsa alanına bölünmesi neticesinde arsanın m2 birim satış değerinin 179,85.-TL olabileceği tespit edilmiş ve bulunan bu değer yuvarlatılarak 180.-TL/M2 olarak alınmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 550.440,00-TL Arsanın toplam değeri olup; borçlu hissesi: 137.610,00 TL

2 NOLU TAŞINMAZ: Çiğli, Harmandalı 2409 ada, 5 parsel, 1.251,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, 1/4 hisse paylı

ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz eski Menemen yeni Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı sınırları içerisindedir. Çiğli belediyesinde görevli yer gösterme bilirkişisi tarafından gösterilen taşınmaz doğusunda, güneyinde yola cepheli olup batısında 6 nolu, kuzeyinde 4 nolu parsellere komşudur. Üzerinde bina bulunmayan ancak muhtelif ağaçların yer aldığı arsa; imar durumu itibariyle 1.20 oranlı yapı adasında kalmakta olup parsel üzerinde yapılabilecek toplam inşaat alanı 1.251 m2x1.20=1.501,20m2 dir. Parsel düzgün bir arazi yapısına sahip olup bulunduğu konum dikkate alınarak arsa payı karşılığının yaklaşık %30 olup bu oranın 450,36 m2 inşaat alanına isabet ettiği ve tespit edilen bu alanın her biri brüt 150 m2 olan 3 adet daireye isabet ettiği ve her bir dairenin teşif tarihi itibariyle satış değerinin 90.000.-TL olabileceği dikkate alınarak arsa payı karşılığı olan 3 adx90.000 TL=270.000.-TL olduğu ve bulunan bu değerin toplam arsa alanına bölünmesi neticesinde arsanın m2 birim satış değerinin 215,82.-TL olabileceği tespit edilmiş ve bulunan bu değer yuvarlatılarak 215 TL/m2 olarak alınmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 312.750,00-TL Arsanın toplam değeri olup; borçlu hissesi: 78.188,OO-TL

3 NOLU TAŞINMAZ: Çiğli, Harmandalı, 2409 ada, 6 Parsel, 1.251,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, 1/4 hisse paylı

ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz eski Menemen yeni Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı sınırları içerisindedir. Çiğli belediyesinde gprevli yer gösterme bilirkişisi tarafından gösterilen taşınmaz güneyinde yola cepheli olup batısında 7 nolu, kuzeyinde 4 nolu, doğusunda 5 nolu parsellere komşudur. Üzerinde bina bulunmayan ancak muhtelif ağaçların yer aldığı arsa; İmar durumu itibariyle 1.20 oranlı yapı adasında kalmalta olup parsel üzerinde yapılabilecek toplam inşaat alanı 1.251 m2x1.20=1.501,20m2’dir. Parsel düzgün bir arazi yapısına sahip olup bulunduğu konum dikkate alınarak arsa payı karşılığının yaklaşık %30 olup bu oranın 450,36 m2 inşaat alanına isabet ettiği ve tespit edilen bu alanın her biri brüt 150m2 olan, 3 adet daireye isabet ettiği ve her bir dairenin keşif tarihi itibariylfe satış değerinin 90.000.-TL olabileceği dikkate alınarak arsa payı karşılığı olan 3 adet dairenin 3 adx90.000.TL=270.000.-TL olduğu ve bulunan bu değerinin toplam arsa alanına bölünmesi neticesinde arsanın m2 birim satış değerinin 215,82.-TL olabileceği tespit edilmiş ve bulunan bu değer 215.-TL/M2 olarak alınmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 312.750,00-TL Arsanın toplam değeri olup; borçlu hissesi 78.188,00-TL

4 NOLU TAŞINMAZ: Çiğli, Harmandalı, 2100 Ada, 2 Parsel, 3.637,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, 351/7274 hisse paylı

ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz eski Menemen yeni Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı sınırları içerisindedir. Çiğli Belediyesinde görevli yer gösterme bilirkişisi tarafından gösterilen taşınmaz doğu-batı ve güneyinde yola, kuzeyinde otopark alanına cepheli olup imar yolları ve otopark alanı henüz açılmamıştır. Üzerinde bina bulunmayan arsanın tamamı belediyehizmet alanında kalmakta olup civarında yer alan diğer parseller kısmen 1.20, kısmen 1.50 oranlı yapı adasında kalmaktadır. Parsel düzgün bir arazi yapısına sahip olup bulunduğu konum dikkate alınarak arsanın m2 birim satış değerinin keşif tarihi itibariyle 200.-TL olabileceği tespit edilmiştir.

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 836.510,00-TL Arsanın toplam değeri olup; borçlu hissesi: 40.365,00-TL

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: İzmir ili, Çiğli ilçesi, Harmandalı mahallesi 28K-I-D pafta, 2409 ada, 4-5-6 parsel sayılı taşınmazlar; TM (Ticaret seçenekli mesken) koşullu, E:1.2 oranlı konut alanına isabet etmektedir. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Harmandalı mahallesi 28K-I-D pafta 2100 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın tamamı Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir.

TAŞINMAZLARDAKİ BEYAN: Toplu Konut Alanı İçindedir.

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü ve saati: 04/09/2012 Salı Günü

2. Satış Günü ve saati: 14/09/2012 Cuma Günü

1 Nolu Taşınmaz Saat: 10.30-10.40 arasında

2 Nolu Taşınmaz Saat: 13.30-13.40 arasında

3 Nolu Taşınmaz Saat: 14.00-14.10 arasında

4 Nolu Taşınmaz Saat: 14.30-14.40 arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar açık artırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları: 1- Taşınmazların birinci satışı (yukarıda tarih ve saatleri yazılı) Karşıyaka Adliyesi Ek Binası 1717 Sk Vakıf Pasajı No: 82/C K: 3 Karşıyaka 2.İcra Müdürlüğü İZMİR adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10.günü (yukarıda tarih ve saatleri yazılı) Karşıyaka Adliyesi Ek Binası 1717 Sk Vakıf Pasajı No: 82/C K: 3 Karşıyaka 2.İcra Müdürlüğü İZMİR ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'nı satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İİK.md.130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve gayrimenkulün teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- Taşınmazları satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

4- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- işbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/4077 E sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/07/2012

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 (Basın:45144 www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!