14 / 08 / 2022

İzmir Kemalpaşa'da 12.1 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Kemalpaşa'da 12.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Kemalpaşa Satış Memurluğu, İzmir Kemalpaşa'da yer alan arsayı 12 milyon 80 bin TL bedelle satışa çıkardı.Kemalpaşa Satış Memurluğu,  İzmir  Kemalpaşa'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 12 milyon 80 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
KEMALPAŞA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, 3734 Parsel, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mah. Çınarlı çeşme Mevkii, Taşınmaz üzerinde metal kesim yapıldığı yapı, idari bina, labaratuvar ve ofis, üretim, kumlama, stok ve depo gibi amaçlarla yapılmış yapılar bulunmaktadır. Parselin 3. Şahsa satılması durumunda yeni parsel maliki tarafından parsel üzerinde yürütülecek faaliyetinin konusu için İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünden "tesis kurmu izni uygunluk belgesi" alınması gerekmektedir. Ayrıntılı bilirkişi raporu şartnamede, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün cevabi yazısı ise dosyada mevcuttur.
3734 parsel üzerindeki yapıların toplam değeri= 3.236.600,00 TL(Üçmilyonikiyüzotuzaltıbinaltıyüz TL)
3734 parselin toplam değeri =Zemin (arsa) değeri + yapıların değeri
3734 parselin toplam değeri =8.844.000,00 TL + 3.236.600,00 TL = 12.080.600,00 TL dir.
Taşınmazın 857669/884400 hissesi üzerinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından iki adet ipotek kaydı bulunmaktadır. Üçüncü şahıslara satılması durumunda ipotek bedelinin altında satışı mümkün değildir. Ayrıntılı bilgi için Memurluğumuza müracaat edilmesi.
Yüzölçümü : 8.844 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 12.080.600,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/09/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Atatürk mahallesi Belediye caddesi No: 102 Dere mesire alanı Yunus Emre Düğün Salonu KEMALPAŞA/İZMİR -

İzmir Kemalpaşa da 12.1 milyon TL ye satılık arsa!

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.