14 / 08 / 2022

İzmir Menemen'de 5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir Menemen'de 5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir İli Menemen İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 5 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarılıyor. İzmir İli Menemen İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 5 milyon TL bedel icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için ilk ihale tarihi 11 Mayıs 2018 olarak belirlendi. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
 İzmir  İl, Menemen İlçe, 5122 Ada, 5 Parsel, Kazımpaşa Mah. Mahalle/Köy, Yakabağları Mevkii, Tapuda arsa vasfında olan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşmama bulunmamakta olup, boş arsa durumundadır. Parselin topoğrafik yapısı hafif eğimli durumda olup, halihazır imar durumu, parsel büyüklüğü ve geometrik yapısı itibariyle, inşaat yapılabilir durumda ve bina yapımına uygundur. Taşınmaz 1520 ve 1522 sokağacepheli konumunda ve Hıdırtepe camii karşısında olup, Hıdırtepe toplu konutlarınave Menemen askeri bölgesine yakın durumdadır. Taşınmaz Menemen Belediyesi yerleşim alanı içerisinde yer almakta ve tüm Belediye hizmetlerinden ve alt yapıdan tam olarak faydalanmaktadır.Mevkii itibariyle ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde Etibank Genel Müdürlüğü' ne ait irtifak hakkı bulunmaktadır. Yapılan yazışmalar neticesinde TEDAŞ Gediz Böle Müdürlüğü' nün 25/09/2017 tarih ve 752,99 sayılı cevabi yazısında parsel üzerinden Menemen I-II enerji nakil hattı geçtiği ve yapılacak satış işlemi neticesinde kurum haklarının korunması gerektiği bildirilmiş olmakla, taşınmaz irtifak hakkı ve muhtesad bilgileri ile birlikte satılacaktır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 11/05/2018 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 05/06/2018 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda Menemen / İzmir

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesinin T.Vakıflar Bankası Menemen Şubesi TR **********************31 nolu (Hesap Adı: Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü) hesaba yatırmaları veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/04/2018