İzmir Seferihisar'da yapılacak yat limanı TBMM'de!

İzmir Seferihisar'da yapılacak yat limanı TBMM'de! İzmir Seferihisar'da yapılacak yat limanı TBMM'de!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılması planlanan yat limanı meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuya ilişkin yazılı soru önergesi hazırladı.. 

CHP  İzmir  Milletvekili Murat Bakan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılması planlanan yat limanına ilişkin soru önergesi hazırladı. CHP'li Bakan sorularını Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sordu.

 

Bakan önergesinde "İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez beldesinde yapılması planlanan yat limanı için çevre halkından oluşan 350 kişiyle Nisan 2016 ayında ÇED sürecine ilişkin 'Halkın katılımı toplantısı' yapılmış, toplantıda yaklaşık 340 kişinin itirazlarda bulunmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen Mart ayında ÇED olumlu kararı verilmişti. Bunun üzerine, ÇED olumlu raporu kararının iptali için Seferihisar Belediye Başkanlığı, Ürkmez Çevre Demeği ve 59 kişi tarafından ÇED olumlu kararının iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde dava açılmış, konu yargıya taşınmıştı." dedi.

 

Yat limanı projesi, Lebedos Antik Kenti'ne bitişik bir alanı kapsamakta ve Lebedos da, 12 İyon kenti içinde liman yapılmaya en müsait olmayan yer olduğundan tarih boyunca buraya hiçbir uygarlık tarafından liman yapılmadığına da değinen CHP'li Bakan "Buraya bir yat limanı yapmak üzere deniz doldurulduğunda, uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan fok ve deniz çayırlarının zarar göreceği aşikardır, Ayrıca uzmanlar ve bilirkişiler, çevreye verilen zarar nedeniyle bölgede ağır sel baskınları yaşanabileceğini öne sürmektedirler." dedi.

 

"Ürkmez Yat Limanı projesinin yer seçiminin yanlış olduğunun altını çizen sebeplere ilaveten, bu bölgede halkın kıyıdan yararlanması Anayasa'nın 43'üncü’ maddesine göre teminat altındadır. " diyen Bakan,  bu bağlamda 4 soru sordu.

 

Bakan'ın soruları


1) Tarih boyunca insanların liman yapmadıkları ve halihazırda halkın yararlandığı "doğal plaj” olan bu bölgeye yat limanı yapılması konusu neden ve hangi gerekçelerle gündeme gelmiştir? Bu zaruriyet nereden doğmuştur?


2) Burada yaşayan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan canlıların zarar göreceği aşikar iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen Mart ayında neden ÇED olumlu karan vermiştir? Fok ve deniz çayırlarının habitatı yok mu sayılmıştır?


3) ÇED olumlu kararı verilen Lebedos Antik kentinin hemen bitişiğinde yer alan projenin, antik kentin tarihi dokusuna zarar verebileceği göz önünde bulundurulmuş mudur? Bulundurulduysa ne gibi koruyucu önlemler alınacaktır?


4) Tüm bu sayılanlar dikkate alınarak Bakanlığınız tarafından verilen ÇED olumlu raporunun iptali söz konusu olacak mıdır?