İzmir Urla Sıra Mahallesi imar değişikliği onaylandı!

İzmir Urla Sıra Mahallesi imar değişikliği onaylandı!İzmir İli Urla İlçesi Sıra Mahallesi 389 ada 1, 2 ve 4 parseller ile 391 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği onaylandı..


Maliye Hazinesi adına kayıtlı  İzmir  İli Urla İlçesi Sıra Mahallesi sınırları içerisinde yer aln toplam 115 bin 918 metrekare yüzölçümlü 389 ada 1, 2 ve 4 parseller ile 391 ada 1 ve 2 parsellere yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kentsel Gelişme Alanı" kullanım kararı getirilen 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile "Ticaret-Turizm-Konut Alanı", "Günübirlik Tesis Alanı", "Lise Alanı", "Park", "Kuru Dere Yatağı" ve "Yol" kullanım kararı getirilen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi. 

İzmir Urla Sıra Mahallesi imar değişikliği onaylandı!