İzmir'de tüm yapı izinlerine standart getirildi!

İzmir'de tüm yapı izinlerine standart getirildi!

Yapı denetim mevzuatı ve yapı izinlendirme işlemleri için ilçe belediyelerinden istenen belgelere standart getirildi. İzmir’de artık yurttaşlar her ilçe belediyesinde aynı belgelerle işlem yapabilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı yapı izinleri istenen belgelere standart getirdi. Yapı izinlendirmeyle ilgili yetkili ilçe belediyelerin hiçbiri artık yurttaşlardan, müteahhitlerden veya yapı denetim kuruluşlarından farklı belge alınmayacak. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yapı Denetim Mevzuatı kapsamında yürütülen yapı denetim havuz sistemi, hakediş, seviye tespit onayı gibi işlemlerle yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve yıkım izni gibi tüm yapı izinlendirmeleri için bulunulan taleplerde ortaklaştırılmış ve standart getirilmiş belgelerle işlem yapılıp yurttaşların taleplerine öncelik verilecek.

Standart belgelerle ilgili alınan karar, Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerinin imar müdürleri, yapı denetimden sorumlu birim yetkilileri,  İzmir  Ticaret Odası, ilgili meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin temsilcileri tarafından düzenlenen 9 toplantı sonrasında alındı.

Yeni uygulamaya göre uygulama birliğinin sağlanması, ilçe belediyeleri tarafından mevzuatta tespit edilenler dışında belge istenmesinin engellenmesi, izinlendirme işlemlerine hız verilmesi amaçlınıyor.