İzmir'e sterilizasyon tesisi kuruluyor!

İzmir'e sterilizasyon tesisi kuruluyor! İzmir'e sterilizasyon tesisi kuruluyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, günlük 18 ton kapasiteli sterilizasyon tesisi kuruyor. Tamamen kapalı sistemde çalışacak tesis, tıbbı atıkları buharla sterilize ederek zararsız evsel atığa dönüştürecekİzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tıbbi atıkların çevreye zarar vermeden bertarafı için günlük 18 ton kapasiteli sterilizasyon tesisi kuruyor. Tamamen kapalı sistemde çalışacak tesis, tıbbı atıkları buharla sterilize ederek zararsız evsel atığa dönüştürecek. Enerjisinin bir bölümünü güneş panellerinden elde edecek çevreci tesisin bulunduğu yerde atık depolaması yapılmayacak. 


Çevre yatırımlarıyla öne çıkan, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla “Türkiye lideri” olan  İzmir  Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “tıbbi atık sterilizasyon tesisi” kuruyor. Menemen Ahıhıdır’da 6 bin metrekare alanda kurulacak tesis, Ege Bölgesi’nin en büyüğü olacak. İzmir dışında 41 şehirde kullanılan ve çevre ödüllerine layık görülen sterilizasyon tesisi, kentin önemli bir sorununa çözüm olacak. 


Son teknolojiyle inşa edilecek tesis, tamamen çevreye duyarlı “Buharlı Otoklav” sistemini kullanacak. Buharlı otoklav yöntemiyle tesise gelen tıbbi atıklar, basınçlı kap (tamamen kapalı reaktör) içerisinde buharla  sterilize edilerek zararsız evsel atığa dönüşecek. Sistem yüksek sıcaklık ve basınçta çalıştığından, atık içerisindeki sıvılar buharlaşarak yok olacak. Otoklav kazanı buharı ise hava soğutmalı kondenser sistemiyle hızlı ve etkin bir temizleme ile uzaklaştırılacak. Sterilizasyon sonucunda ortaya çıkan ve evsel atık niteliği kazanan atıklar ise çöp deponi alanlarına transfer edilecek. Tesisin bulunduğu yerde atık depolaması yapılmayacak. Çevreye duyarlı tesiste kullanılacak enerjinin bir bölümü de güneş panellerinden elde edilecek. 


Tamamen kapalı

Sterilizasyon süreci tamamen kapalı sistemde gerçekleştirilerek tesisin açık alanında sadece tıbbi atık araçlarının bekleme, temizlik ve manevra alanı ile peyzaj düzenlemesi ve otopark bölgesi yer alacak. Tamamen sızdırmaz şekilde çalışan tesisin işletilmesi sırasında sadece personel kullanımı, tesisin genel temizliğinde kullanılan su nedeniyle sıvı atık oluşacak. Oluşan sıvı atıklar sızdırmasız fosseptikte depolanarak çevreyle ilişkisi kesilecek. Büyükşehir Belediyesi, kentin tıbbi atık soruna çözüm bulmak için hayata geçireceği günlük 18 ton kapasiteli tesisin yapımıyla ilgili ihale sürecine devam ediyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi