İzocam kentsel dönüşüm kapsamında yangın yalıtımına dikkat çekiyor!

İzocam kentsel dönüşüm kapsamında yangın yalıtımına dikkat çekiyor! İzocam kentsel dönüşüm kapsamında yangın yalıtımına dikkat çekiyor!

İzocam, yangın yalıtımında "doğru" malzeme seçimi, "doğru" tasarım ve "doğru" uygulama ile can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor ve "yalıtımın" uzman firma ve kişilerce yapılmasının önemini vurguluyor..Türkiye’de her yıl 25–30 Eylül tarihleri “Yangından Korunma Haftası” olarak değerlendiriliyor ve bu önemli hafta için çeşitli bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yangından korunmanın en önemli yollarından birisi de doğru uygulanmış “yalıtım”... Kentsel Dönüşüm sürecinde binaların “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”e uygun şekilde inşa edilmesi gerekiyor. 


Türkiye'de yalıtım sektörünün öncüsü olan İzocam, yalıtımın önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Kentsel Dönüşüm ile birlikte gündeme gelen binalar yenilenirken A’dan Z’ye tüm yalıtım detaylarının doğru şekilde uygulanması daha kaliteli ve güvenli yaşam ve çalışma alanlarının oluşturulmasını sağlıyor. Binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili bir yalıtım hem güvenlik sağlıyor hem tasarruf edilmesine olanak tanıyor.


Binalarda oluşabilecek yangınlara karşı, yangın güvenliği sağlamanın yolu aktif önlemlerin  yanında, öncelikle pasif önlemlerden ve yangın yalıtımından geçiyor. Yangınlarda ölümler birinci derecede yangın sırasında açığa çıkan duman ve gazlardan kaynaklanıyor ve zehirli gazların solunmasıyla can kayıpları meydana geliyor. Bu nedenle yangının sebep olabileceği can ve mal kaybının önüne geçmek için bina daha tasarım aşamasındayken önlemlerin alınması gerekiyor. 


Yangından korunmak için yangın yönetmeliklerine uygun malzeme seçilmesi, uygulamaların bu kriterlere göre gerçekleştirilmesi konularında "farkındalık" yaratılarak bireylerin ve toplumun bilinçlendirilmesi önem taşıyor. İzocam, yangın yalıtımında "doğru" malzeme seçimi, "doğru" tasarım ve "doğru" uygulama ile can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor ve "yalıtımın" uzman firma ve kişilerce yapılmasının önemini vurguluyor.


Yangın güvenlik önemlerinin alınmadığı, yangın yalıtımsız binalarda, yangın sırasında açığa çıkan ısı bina içindeki yanıcı malzemelerin tutuşarak yanmasına ve yangının hem bina içindeki diğer hacimlere hem de yakındaki binalara sıçramasına neden oluyor. Normal şartlarda binanın yük taşıyan kısımlarının yangın söndürülene kadar ayakta kalması önem taşıyor. Bu da, yangın yalıtımı sağlayan malzemelerin kullanılmasıyla sağlanabiliyor. Yangın yalıtımı sağlayan malzemeler bir bütün olarak alevin ve dumanın yayılımını önlüyor, ısı geçişini azaltıyor.  Ayrıca dış cephede de yangın yalıtımı önlemlerinin alınması gerekiyor. Böylece yangın yayılımı önlenerek yangına müdahale edinceye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması sağlanmış oluyor. Yangın yalıtımında ısı geçişine yüksek direnç gösteren, taşyünü ve camyünü gibi A sınıfı yanmaz malzemeler kullanılması gerekiyor. Bu malzemeler, yapının çatısı, duvarları, döşemeleri,  tesisatları, hava kanalları ve dış cephesine uygulanıyor.


Yüksek binalarda cephelerin yanmaz olarak sınıflandırılan A sınıfı malzemeler ile tasarlanması ve uygulamanın bu malzemelerle ve doğru biçimde yapılması gerekiyor. İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle cephelerde ve kat aralarında yanmaz olarak tanımlanan A sınıfı malzemelerin kullanılması zorunluluğu dikkate alınmalı… Bunun yanı sıra olası bir yangının yayılmasını önlemek ve zararı asgari düzeyde tutmak amacıyla yapının ana konstrüksiyonu ile katlar arası noktalarda veya ilgili uzmanlarca tanımlanan noktalarında yangın bariyerleri mutlaka oluşturulmalı. Buradan hareketle dış cephelerde, özellikle yüksek binalarda, giydirme cephe uygulamalarında camyünü ve taşyünü, dış cephe mantolama uygulamalarında taşyünü vazgeçilmez tercih olarak öne çıkıyor. Yangın önlemlerinin daha da yaygınlaşması için sadece yönetmelikler yeterli olmuyor. Doğru tasarımın doğru malzeme ve uygulama ile hayata geçirilmesi ve bu konudaki denetim mekanizmaları etkinliğinin artırılması gerekiyor.


Etkili bir yangın yalıtımı için “taşyünü” ve “camyünü” kullanımı önem taşıyor…


Taşyünü ürünler yerli olarak temin edilen, inorganik hammadde olan bazalt taşının 1350°C - 1400°C’de, camyünü ürünler ise yine yerli olarak temin edilen cam hammaddelerinin 1200 °C - 1250°C’de eritilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşuyor. Camyünü ve Taşyünü kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebiliyor. Taşyünü ürünlerin kullanım sıcaklığı ürün tipine bağlı olarak -50/+650°C aralığında ve erime sıcaklığı >1000°C oluyor. Camyünü ürünlerin kullanım sıcaklığı ürün tipine bağlı olarak -50/+550°C aralığında ve erime sıcaklığı >800°C oluyor. Kaplamasız Taşyünü ve Camyünü ürünler TS EN 13501-1’e göre ‘yanmaz malzemeler’ olan A1 sınıfında yer alıyor.


“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik"te dış cephelerin yüksek binalarda (21.5 metreden büyük) zor yanıcı, diğer binalarda ise zor alevlenici olması gerektiği ifade ediliyor. Başka bir ifadeyle dış cepheler yüksek binalarda en az A2-s1,d0 yanıcılık sınıfına, diğer binalarda ise en az C-s3,d0 yanıcılık sınıfına sahip olmalı... AB Ulusal Yangın Yönetmelikleri incelendiğinde, dış cephenin sadece son kat kaplama malzemesinden ibaret olmadığı, ETICS (External Thermal Insulation Composite System) olarak bilinen kompozit dış cephe ısı yalıtım sistemi (mantolama) uygulanan yapılarda son kat sıva ve altında bulunan yalıtım malzemelerinin bir bütün olduğu ve sistem olarak ele alındığı görülüyor.   


InWall, yangın güvenliği konusunda yüksek korunum sağlıyor…


İzocam ile Rigips’in bölme duvar uygulamalarında yangına dayanım sertifikalı ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla bir araya gelerek geliştirdikleri InWall Bölme Duvar Sistemleri Yangın Yönetmeliği’nin zorunlu tuttuğu “EK-3/B ve EK-3/C kriterlerini” (30, 60 ve 90 dakika yangına dayanıklı ortamlar oluşturulması) başarıyla karşılıyor. InWall Bölme Duvar Sistemleri özellikle; konut projeleri, ofisler, okullar, oteller, alışveriş merkezleri ve hastaneler gibi insanların yoğun olarak birlikte bulundukları mekânlara uygulanmaya elverişli özellikler içeriyor. Yangın güvenliği konusunda azami fayda sağlayacak şekilde tasarlanan InWall Bölme Duvar Sistemleri,  alışılmış ara bölme duvar sistemlerinin sahip olduğu estetik, kolay uygulanabilme, akustik konfor, hafiflik, ısı ve ses yalıtımı gibi avantajlar da sağlıyor.