Kaçak yapı tatil zaptı nasıl düzenlenir?

Kaçak yapı tatil zaptı nasıl düzenlenir?


Yapının kaçak olarak tespit edilmesinden sonra belediye ya da il özel yönetimlerince yapının o anki durumu saptanıyor. Peki, kaçak yapı tatil zaptı nasıl düzenlenir?


Kaçak yapı tatil zaptı nasıl düzenlenir?


Bir yapının inşaat çalışmalarına yasal olarak başlanabilmesi için belediyeden proje için ruhsat alması gerekiyor. Ruhsat alındıktan sonra ise, ruhsata ve eklerine göre çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. 


Ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapılara kaçak yapı deniyor. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınması gerekiyor. 


Belediyeden ruhsat alınmadan başlanan yapılar, kaçak inşaat olarak nitelendiriliyor. Kanunen ruhsat alınmadan başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapı mühürlenerek inşaat durduruluyor.


Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılıyor. Peki, kaçak yapı tatil zaptı nasıl düzenlenir?


Yapının kaçak olarak tespit edilmesinden sonra belediye ya da il özel yönetimlerince yapının o anki durumu saptanıyor. Yapılan incelemelere bağlı olarak inşaatı anlatan ve inşaat çalışmalarındaki eksikler göz önünde bulundurular yapı tatil zaptı düzenlenmiş oluyor.


Yapı ruhsatına aykırılık bulunan yapıdan mührün kaldırılması ve kusurların giderilmesi için 30 gün mühlet veriliyor. Belirlenen süre içerisinde eksiklerin giderilmesi halinde mühür kaldırılıyor ve inşaat çalışmalarına devam ediliyor. 


Tersi durumlarda ise, yapı ruhsatı iptal ediliyor, belediye ve valilikçe bina yıktırılıyor ve yıkım giderliri de yapı sahibinden tahsil ediliyor. 


Kaçak yapıya elektrik bağlanması 2015!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com