Kaçak yapıya elektrik aboneliği!

Kaçak yapıya elektrik aboneliği! Kaçak yapıya elektrik aboneliği!

2008 yılında yürürlüğe giren 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, kaçak yapıya elektrik aboneliği yapılabiliyor. İşte kanun esasları...Kaçak yapıya elektrik aboneliği!

2008 yılında yürürlüğe giren 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, kaçak yapıya elektrik aboneliği izni geldi.


Yeni yasaya göre, yapı kullanma izni olmayan yapılarda, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabiliyor. 


5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanuna geçici madde eklenerek yapılmıştır. Kaçak yapıya elektrik bağlanması ile ilgili madde şu şekilde sıralanıyor:

 

"GEÇİCİ MADDE 11 – 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani 26/07/2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. 


Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.


Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür."


Kaçak yapıya elektrik bağlanması hakkında kanun!