29 / 06 / 2022

Kadastro ne demektir?

Kadastro ne demektir?

Tapu ve kadastro idaresindeki tapunun, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belge olduğunu biliyoruz, peki kadastro ne demektir, ayrıntıları...Kadastro ne demektir?

Kadastro, bir bölgedeki taşınmaz malların, özel arsaların konumlarını, sınırlarını, alanlarını belirleyip, kayıt altına alır. Kadastroda, arsalar sistematik bir şekilde numaralandırılıp, büyük ölçekli haritalarda gösterilir. Ayrıca, arsanın niteliği, değeri, büyüklüğü gibi özellikler ile hukuki haklar belirtilir.


Türk Dil Kurumu'na göre kadastro; "Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi." şeklinde tanımlanmaktadır. Kadastronun sıfat hali ise "kadastral" olarak kullanılmaktadır.


Kadastro ne demektir? Amaçları nelerdir?

Bir bölgedeki kadastro kayıtlarının tutulmasında 3 amaç gözetilir:

- Ödenecek emlak vergisi miktarını belirlemek için toprağın değerinin belirlenmesi için;

- Mülkiyet haklarının korunması amaçlı toprağın boyutlarını ve sınırlarını belirlemek için,

- İmar planlaması ve kırsal kalkınma için temel oluşturma amaçlı olarak kadastro kaydı tutulur.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com