03 / 07 / 2022

kadastro ne demektir

kadastro ne demektir

Kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor. Peki, kadastro bölgesi nedir? Kadastro çalışma alanı nasıl ilan edilir? İşte sorularınızın yanıtı...

Kadastro ne demektir?

Tapu ve kadastro idaresindeki tapunun, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belge olduğunu biliyoruz, peki kadastro ne demektir, ayrıntıları...

İntikal vergisi ne demektir?

İntikal vergisi ne demektir? sorusuna bir hakkın yada bir malın mülkiyetinin devri sırasında devirden dolayı alınan vergidir cevabı veriliyor. İntikal vergisi resmi bir şekle bağlı olarak yapılıyor...

İstimval ne demektir?

Devletin mal edinim işlemleri arasında "istimval" de yer alıyor. Söz konusu istimval, hangi mallar üzerinde uygulanıyor? İstimval ne demektir? İşte istimval işlemi ile ilgili merak ettikleriniz...

Emlakçılık ne demektir?

Emlakçılık ne demektir? sorusuna odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir sertifika ile yapılan aracılık (broker) hizmetidir cevabı veriliyor. Ancak günümüzde emlakçılığı isteyen herkes yapabiliyor...

Tapuya şerh koymak ne demektir?

Tapuya şerh koymak ne demektir?: Tapu Sicil Tüzüğü' nün 54, 55, 56 ve 57. maddelerinde tapuya şerh koymak ile ilgili hükümler açıklanıyor.Tapu sicilinin şerhler bölümüne kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor...

Toprak tapusu ne demektir?

Toprak tapusu ne demektir?: İnşaatı tamamlanmayan yapılarda ya da inşaatı tamamlanmış fakat imara uygun olmayan ve iskanın verilemediği gayrimenkullerin satışında söz konusu olan tapuya deniyor...

Tapu ne demektir?

Tapu ne demektir?: Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge olarak tanımlanıyor...

Fesih ne demektir?

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve iş ortaklık sözleşmelerinin sona ermesi halinde karşımıza çıkan fesih kelimesinin anlamı nedir? Kira sözleşmesinin feshi ne anlam ifade ediyor? Fesih ne demektir, işte yanıtı...

Arazi toplulaştırması ne demektir?

Çiftçi ailesine veya aynı kişiye ait küçük arazi parçalar üzerinde uygulanan arazi toplulaştırması uygulaması ne işe yarıyor? Arazi toplulaştırması ne demektir? Arazi toplulaştırması nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Gaibin zuhuru ne demektir?

Vergi ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında gaip mirasçının zuhuru ve gaip murisin zuhuru olarak geçen gaibin zuhuru ne demektir? Yanıtı ve gaibin zuhuru detayları haberimizde...

İskanlı göçmen ne demektir?

İskan Kanunu'na göre İskanlı göçmen ne demektir, merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Tripleks daire ne demektir?

Tripleks daire ne demektir? Tripleks daire özellikleri hakkında bilgiye ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Hak ehliyeti ne demektir?

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan herkesin sahip olduğu hak ehliyeti ne demektir? Yanıtı ve detayları haberimizde...

Betonarme ne demektir?

İnşaat terimlerinden olan betonarme ne demektir? Betonarme yapı özellikleri nelerdir? Merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz...

kadastro ne demektir Haberi

kadastro ne demektir

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydı olarak tanımlanıyor. Bir diğer ifade ile kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor.


Kadastro çalışmaları ile sınırları çizilmiş sistem kapsamında arsalar numaralandırılıp, parselleniyor ve bu parseller detaylı haritalarsa gösteriliyor. Peki kadastro bölgesi nedir?


Kadastro bölgesi..

İlin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinden her birini ifade ediyor. Kadastro çalışma alanı ise, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birine deniyor.


Uygulama alanının ilânı ve belirtme yapılması

(1) Uygulama alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir.


(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, mahalli hukuk ve...