09 / 08 / 2022

Toprak tapusu ne demektir?

Toprak tapusu ne demektir?

Toprak tapusu ne demektir?: İnşaatı tamamlanmayan yapılarda ya da inşaatı tamamlanmış fakat imara uygun olmayan ve iskanın verilemediği gayrimenkullerin satışında söz konusu olan tapuya deniyor...
Toprak tapusu ne demektir?


Toprak tapusu, inşaatı tamamlanmayan yapılarda ya da inşaatı tamamlanmış fakat imara uygun olmayan ve iskanın verilemediği yapılarda ve kaçak olarak inşa edilen bunun sonucunda tapuda hala arsa niteliğinde görünen gayrimenkullerin satışında söz konusu olan tapuya deniyor. Ortada satışa konu olabilecek daire veya binanın olmaması halinde gayrimenkulün satışı toprak tapusu üzerinden yapılıyor. Toprak tapusunun söz konusu olduğu durumlar, gerçekte veya tapu kayıtlarında yapının gözükmediği durumlar olarak sıralanıyor.


Örneğin, bir yapının inşaat çalışmalarının bittiğini ancak yapıya iskan ruhsatının alınmadığını varsayarsak bu yapıda gerçekleşen satış, tapu kayıtlarında yapı gözükmediği için; bir diğer ifade ile söz konusu yapının bulunduğu yer hala arsa olarak kayıtlı olduğu için, müteahhidin kendi payına düşen bölümleri satması ile gerçekleşiyor.


Kaçak yapılarda gerçekleşen satışlar da toprak tapusu üzerinden yapılıyor. Toprak tapusunun masrafları, satış bedeli üzerinden alınan tapu harcının hesabı ile bulunuyor.


Her semtin belediyesi kendi sınırları içindeki arazileri belirli bir düzene göre sınıflandırıyor. Bu arazilerin bir kısmına imar izni tanıyor ve bir kısmına da tanımıyor.


İmarlı arazilerde belediyenin ölçüm ve müsadelerine uygun olarak yapılan inşaatlar, yapının bitmesi ile birlikte kat irtifakı ve ardından kat mülkiyeti kurmak sureti ile nizami hale gelirler.


İnşaat sırasında, belediyenin müsadesi haricinden (plan dışı) fazla kat çıkmak, balkon çıkmak, kolon veya kiriş sayısı değişiklikleri, cumba çıkmak gibi değişikler yapılıyorsa yapıyı kontrole gelen yetkili (Kadastro memuru ve/veya Mıntıka mühendisi) bu değişiklikleri rapor ediyor ve yapıya iskan izni tanımıyor. Yapının belediyeye sunulan planlandan farklı olarak tamamlanması durumunda müteahhit niteliği arsa olan arazisinin vasfında bir değişiklik yapamıyor ve satış sırasında müşterisine, arsasının bir kısmını hisse olarak satıyor. Bu duruma halk arasında HİSSELİ TAPU satışı yada TOPRAK TAPUSU satışı deniliyor. Aslında satış sırasında tapu dairesi söz konusu satışın bir arsa satışı olduğunu düşünüyor. Çünkü tapu dairesine belediye tarafından her hangi bir bildirim gönderilmiyor.


İmarsız araziler üzerinde kaçak olarak yapılan her türlü yapı, satışı sırasında nitelendirilemeyeceği için arsa tapusu veya arsadan hisse şeklinde gerçekleşiyor. Bu durumun da halk arasındaki ismi HİSSELİ TAPU satışı yada TOPRAK TAPUSU satışı olarak ifade ediliyor.


İmarlı ve ya imarsız araziler üzerinde yapılan her türlü yapının alımında kesinlikle banka kredisi kullanılamıyor.Toprak tapu nedir?
Toprak hisseli tapu!


Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com