16 / 08 / 2022

İntikal vergisi ne demektir?

İntikal vergisi ne demektir?

İntikal vergisi ne demektir? sorusuna bir hakkın yada bir malın mülkiyetinin devri sırasında devirden dolayı alınan vergidir cevabı veriliyor. İntikal vergisi resmi bir şekle bağlı olarak yapılıyor...
İntikal vergisi ne demektir?


İntikal vergisi, bir malın ya da bir hakkın mülkiyetinin devri sırasında, devirden dolayı alınan vergi anlamına geliyor. İntikal vergilerinin ortak özelliği, mülkiyetin devrinin resmi şekle bağlı olması ve bu şekil şartı yerine getirilirken verginin alınmasıdır. 


Dolaylı vergilerde de "devir" işlemi söz konusu olmasına karşın, bu özellik nedeniyle dolaylı vergiler intikal vergileri arasında sayılmıyor. Üreticiden tüketiciye kadar çeşitli aşamalarda alınan dolaylı vergilerde böylesine bir şekil şartı yoktur, vergilerinde durum değişiktir. Mülkiyet devredilirken, mülkiyet kazananın üzerine devir işlemi yapılması gerekir; vergi bu kayıt işlemi sırasında alınır ve yükümlüsü satın alandır.


Türk vergi sisteminde intikal vergileri servet üzerinden alınan vergiler arasındadır. "İvazsız" İntikallerden alınanlar, Veraset ve İntikal Vergisi ile Spor Toto Vergisi"dir. Ayrıca, ister "ivazlı" ister "ivazsız" olsun, taşınmazların mülkiyetinin devrinden Emlak Alım Vergisi, taşıtların mülkiyetinin devrinden ise Taşıt Alım Vergisi alınıyor. Bunlar da, intikal vergilerinin yükümlüleri veraset yoluyla mirası elde edenle emlakın ya da taşıtın devredildiği kişiler oluyor. Veraset ve intikal vergisi hesaplama 2013!
İvazsız intikal nedir?
Miras intikal işlemleri!
Veraset tapu işlemleri!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com