Kadıköy'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Kadıköy'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 4 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan gayrimenkul 4 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 2959 Ada, 205 Parsel, ZÜHTÜPAŞA Mahalle/Köy, 30 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi , 2959 ada, 205 parsel nolu 2,839,00m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazda kain 2600000/90864000 arsa paylı 13.kat 30 nolu dubleks daire vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahalles, İğrip sokak no:33 adresindeki binada yer alan bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz tek bloktan ibaret olup, yapı betonarme karkas tarzda 2 bodrum+zemin+17 normal kat+çatı katı şekilde, akrilik esaslı boya malzeme ve dış cephe kaplamalı olup, çatılı şekilde inşa edilmiştir. bina dahilinde 2.bodrum, 1.bodrum ve zemin katta hizmetli dairesi binaya ait ortak alanlar ve otopark; normal katlarda konut amaçlı daireler olmak üzere toplam 40 bağımsız bölüm bulunmaktadır. normal katlarda bazı daireler ara dubleks ve çatı dubleks vasfındadır. bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. açık ve kapalı otopark alanlarına sahip bina dahilinde asansör, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 21/01/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat
KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/74 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/10/2018