12 / 08 / 2022

Kadın kolları başkanlık seçimi için kamu binasının tahsis edildiği iddiası TBMM'de!

Kadın kolları başkanlık seçimi için kamu binasının tahsis edildiği iddiası TBMM'de!

Bir partinin ilçe kadın kolları başkanlık seçimi için bir kamu binasının tahsis edildiği iddiası meclis gündemine taşındı. CHP'li Bakan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP  İzmir  Milletvekili Murat Bakan, bir partinin ilçe kadın kolları başkanlık seçimi için bir kamu binasının tahsis edildiği iddiasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Bakan, sorusunun Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Bakan, ''Seferihisar İlçe Kadın Kolları başkanlık seçimi için Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü binasının toplantı salonlarının tahsis edilmiş ve bu resmi kurumun giriş tabelasının üzerine parti pankartı asılmıştır'' diye konuştu. 

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soruları:
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” başlıklı 7. Maddesi: “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.” Hükmüne açıkça aykırı olan bu davranışla ilgili söz konusu İlçe Tarım Müdürü hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadaysa başlatılacak mıdır? Soruşturma süresince açığa alınacak mıdır? 

2- Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü binasının toplantı salonlarının tahsisine ve pankartın  asılmasına onay veren kişi veya kişiler kimlerdir? Söz konusu kişi veya kişiler yasadan almadığı bu gücü ve yetkiyi nereden/kimlerden almaktadırlar? Söz konusu durumun yaratacağı sorunlara ilişkin Bakanlığınızın görüşü nedir? 

3- Personelin "tarafsızlık ve devlete bağlılık” ilkesi çerçevesinde görev yapması için  Bakanlığınızca hangi tedbirlerin alınması planlanmaktadır?