14 / 08 / 2022

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımların süreleri uzatılıyor!

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımların süreleri uzatılıyor!

Kamu taşınmazı üzerinde turizm tesisi veya turizm amaçlı kıyı tesisi gerçekleştirilmek amacıyla yapılan yatırımların süreleri uzatılabilecek..Kamu taşınmazı üzerinde turizm tesisi veya turizm amaçlı kıyı tesisi gerçekleştirilmek amacıyla yapılan yatırımların sürelerinin uzatılması ile satışına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

İlgili idare tarafından turizm yatırımcısına verilen; kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresinin kalan kısmının, süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle kırkdokuz yıla olan farkı kadar süre,

Kiralama süresinin kalan kısmının, kiralama olarak devam edilmesi durumunda süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle yirmidokuz yıla olan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle kırkdokuz yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak tespit edilecek.

Kimler nereye başvurabilecek?

Süre uzatımından veya sözleşme değişikliğinden faydalanabilmek için turizm yatırımcılarından;

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adlarına kesin tahsis yapılan veya bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Maliye Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına,

b) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından adlarına kesin izin verilen veya bu kesin izne dayanılarak lehlerine Maliye Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilenlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığına,

c) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından adlarına kiralama yapılanların Orman ve Su İşleri Bakanlığına,

ç) Maliye Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilenlerin Maliye Bakanlığına,

d) 3996 sayılı Kanun kapsamında turizm amaçlı kıyı tesisi yapılmak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilenlerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

5 Aralık 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için aynı süre içerisinde Maliye Bakanlığına satın alma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.


Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımları yönetmeliği 2018!