Kanal İstanbul güzergahında mülkiyet tartışması!

Kanal İstanbul güzergahında mülkiyet tartışması! Kanal İstanbul güzergahında mülkiyet tartışması!

Kanal İstanbul Projesi güzergahında bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına belediyelerin erişiminin kısıtlanması meclis gündemine taşındı. CHP'li Tanrıkulu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kanal İstanbul Projesi güzergahında bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına belediyelerin erişiminin kısıtlanmasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanrıkulu, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Tanrıkulu, ''Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahındaki mülkiyet tartışmaları sürerken bölgede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, belediyelerin, tapu bilgilerine ulaşımına kısıtlama getirdiği haberleri basına yansımıştır'' diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun soruları:

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İBB ve ilçe belediyeler arasında İstanbul sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına imkan veren protokolün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak'tan itibaren kısıtlanmasının gerekçesi nedir?

2- Katar Emiri El-Sani'nin annesi Şeyha Moza'nın İstanbul Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1,5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönümlük arazi satışının ortaya çıkmasının ardından benzeri satın alma işlemlerinin kamuoyundan gizli tutabilmesi için gayrimenkullerin durumun sorgulamasına imkan veren protokolde sınırlamaya gidildiği iddiaları doğru mudur?

3- Katar kraliyet ailesi tarafından Kanal İstanbul Projesi güzergahından arsa alındığı haberlerinin hemen ardından genelge yanımlamanın izahı nedir?

4- Bahse konu genelgenin yayınlama amacının Kanal İstanbul Projesi güzergahında arsa satım işlemlerinin gizli tutulabilmesi olduğu iddiaları doğru mudur?

5- Yayınlanan genelge, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1020. Maddesi ile çelişmekte midir?

6- Mülkiyet değişikliklerinin, Bakanlık insiyatifine göre görüntülenmesinin gerekçesi nedir?

7- 2010-2020 yılları arasında Kanal İstanbul güzergahı boyunca Hazine'den veya diğer kurum ve kuruluşlardan alınan arsa miktarı ne kadardır?

8- Bahse konu arsaları kimler almıştır? Tapu Kayıt Tesciline göre alan kişilerin isimleri, uyrukları ve ülkelere göre dağılımı nasıldır?