Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek!

Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek! Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca kabul edilen Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu için 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvuruldu...


Anadolu Ajansı muhabiri Zehra Aydın Turapoğlu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak. 

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvurularak hazırlandı. 

Rapor hazırlanırken güzergah, çevresel duruma yönelik ölçüm ve analiz, flora-fauna, sosyal etki ve kültürel miras etki değerlendirme çalışmalarının sonuçları ele alındı.  

Bu çerçevede Kanal İstanbul için seçilen güzergahın detaylı saha etütleri gerçekleştirildi. Deniz araştırmaları bölümünde akıntı, sıcaklık, tuzluluk, kirlilik ve bulanıklık, karasal araştırmalar sırasında ise jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik değerler incelendi. Dalga ve tsunami modellemesi yapıldı, deprem riskleri irdelendi.  

Kanal İstanbul'a ve diğer işletmelere ilişkin riskler ile hem karasal hem de deniz ve tatlı sularda çevreye yönelik olumlu ya da olumsuz etkiler ele alındı. 

Kanal İstanbul'da kanal genişliği, çevre etkileri değerlendirilerek belirlenirken, işletme senaryoları oluşturuldu ve risk analizi yapıldı.

Kanal güzergahına ayrıntılı inceleme

Ulaşım yollarının rezerv yapı alanını, kanal güzergahı ile diğer entegre ve yardımcı tesisleri içeren Marmara Limanı, Küçükçekmece Yat Limanı, Karadeniz Limanı, Karadeniz Dolgu Alanı ve Lojistik Merkezi de ÇED incelemesine dahil edildi.

Ayrıca, incelemeler çerçevesinde Kanal İstanbul'un insani faaliyetlerle birlikte çevre üzerinde daha sonra yol açabileceği muhtemel değişiklikler de göz önünde bulundurularak Sazlıdere Barajı, İSKİ isale hatları, BOTAŞ hatları, otoyollar, kara ve demiryolları ile haberleşme ve nakil ağları da değerlendirmeye alındı. 

Proje kaynaklı trafik yükü masaya yatırıldı

Rapor hazırlanırken, Kanal İstanbul dahilinde çevresel risk olarak görülen unsurlar ile bunlar için etki azaltıcı önlemler de belirlendi.

Kanal İstanbul'un inşaat çalışmları sırasında denizde yapılacak dip taraması ile buradan çıkacak malzemenin yönetimi, deniz dolgusu, projenin askeri alan ve bölgeler, ulaşım alt yapısı, enerji nakil, doğal gaz boru ve telekomünikasyon hatları ile doğal sit ve arkeolojik sit alanlarıyla kesişme noktaları ayrıntılı şekilde ele alındı. 

Projeden kaynaklı trafik yükünün etkisi de rapor oluşturulurken değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.
 

Kanal İstanbul protokolü İBB’ye hangi görevleri yüklüyor?

Rus uzman: Kanal İstanbul Montrö ile uyumlu!

Kanal İstanbul'un ÇED raporu yayınlandı!

Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin yüzde 71’i şahıs ve özel şirketlere ait!

Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul nereye yapılacak?