19 / 08 / 2022

Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak yeni şehir için ilk adım!

Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak yeni şehir için ilk adım!

Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehir alanını planlamak üzere imzalanan işbirliği protokolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı oturumunda kabul edildi...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehir alanını planlamak üzere imzalanan işbirliği protokolü İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda kabul edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP'li İBB Meclis Üyesi İsa Öztürk, protokole ilişkin komisyon raporunun oylanması öncesinde söz aldı. Sert eleştirilen yapan Öztürk, protokole göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planlarını, Ulaştırma Bakanlığı'nın metro hatlarını yapacağını, İBB'nin yükümlülüğünün de kendisine ve İSKİ'ye ait güzergah üzerindeki taşınmazları TOKİ'ye tahsis etmek olduğunu söyledi. Öztürk, "Kanal İstanbul, bir kanal projesinden çok inşaat projesi. Boğazdaki tehlikeli madde taşımacılığının yarattığı risklere karşı alternatif bir kanal yapılacaktı ama bu protokole göre en büyük yükümlülük TOKİ'de. TOKİ, arsa üretip satıp projenin finansmanını sağlayacak. Kanalın etrafından yaratılacak rant nedeniyle korunması gereken alanlar imara açılacak, nüfus yükü gelecek. Biz kanala değil ama bu inşaat projesine karşıyız" şeklinde konuştu. 

RİSKLİ YAPILAR YIKILIP YENİ YERLEŞİM ALANI AÇILACAK

Protokol kapsamından Kanal İstanbul ve İstanbul Yeni Havalimanı'nı içine alan proje alanının olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak. Kanal İstanbul projesinin geçtiği tüm bölgenin imar uygulaması yapılacak. Proje alanında yapılacak kanal, yol, kavşak, raylı sistem, alt yapı ve üst yapı donatıları ile arsa üretimi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

18 AY İÇİNDE PLANLAMA BİTECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 18 ay içinde bölgenin imar planlarını, parselasyon planını ve kentsel tasarım projelerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayacak. Arsa üretimi ve geliştirme alanlarını Ulaştırma Bakanlığı ve  TOKİ  ile birlikte belirleyecek. TOKİ de proje alanında kendisine devredilen alanlardan elde edilen geliri kanalın finansmanında ve kentsel dönüşümde kullanacak. Ulaştırma Bakanlığı Kanal İstanbul inşaatı yapım ihalesine düzenleyerek, ÇED raporunu hazırlayacak.

İBB ARAZİLERİNİ DEVREDECEK

İBB de proje alanında kendisine ve İSKİ'ye ait taşınmazları Kanal İstanbul projesi için tahsis edecek. Sazlıdere Barajı'nın içme suyu rezervinden çıkartılması için gereken işlemleri yapacak. Proje alanına ilişkin her ölçekte imar planlarını 18 ay içinde etaplar halinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunacak. Kanalı kesen mevcut altyapı ve ulaşım sistemlerinin taşınmasını sağlayacak. İlgili kurum ve kuruluşlara ait planlanan altyapı ve ulaşım sistemlerinin yapımını sağlayacak.

 

Emlak Konut'un Kanal İstanbul güzergahındaki proje haritası!