25 / 09 / 2022

Kapıcı kaç daireye bakar?

Kapıcı kaç daireye bakar?

Apartmanda temizlik ve bakım, günlük işlerin görülmesi gibi hizmet veren kapıcıların çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saat olarak hesaplanıyor. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabiliyor. Peki, kapıcı kaç daireye bakar?Kapıcı kaç daireye bakar?

Apartmanda temizlik ve bakım, günlük işlerin görülmesi gibi hizmet veren kapıcıların çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saat olarak hesaplanıyor. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabiliyor. 


Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabiliyor. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebiliyor. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmıyor.


Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir. Peki, bir kapıcı kaç daireye bakar?


Kapıcıların bakacağı daire sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Kapıcı genel olarak çalıştığı apartmanın tüm dairelerinden sorumlu oluyor. Kapıcıların görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanıyor.


Kapıcının görevleri:

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.


Kapıcı kaç yılda emekli olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön