03 / 07 / 2022

Kapıcı sözleşmesi örneği 2013!

Kapıcı sözleşmesi örneği 2013!

Kapıcı görevlisi çalıştıran apartmanlarda kapıcı ile apartman yönetimi arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. Söz konusu kapıcı sözleşme örneği 2013 için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kapıcı sözleşmesi örneği 2013!

Kapıcısı olan apartmanlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Kapıcı sözleşmesi örneği 2013 haberimizin içerisinde yer alıyor.


Sözleşme kapsamında, kapıcıya, yöneticiye ve iş şartlarına yer verilmesi gerekiyor. Örneğin, kapıcının işe başladığı tarih, alacağı aylık net ücret, ücretin ödeneceği zaman, çalışma saatleri, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin gibi hususların belirtilmesi gerekiyor.


Kapıcı sözleşmesi örneği 2013!

İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri adları, soyadları)

YÖNETİCİ : Kat malikleri adına : Adı ve Soyadı

İŞYERİ : ................................Apartmanı 

ADRESİ : .............................. ............. ............ ...............................

KAPICI Adı ve soyadı : ........................................

Doğum tarihi : ........................................

Baba adı : ......................................

Adresi : .....................................


YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak,çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.


İŞE BAŞLAMA TARİHİ : ....................................


SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ..................................


ÜCRET : Aylık ............................ TL.


ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın ......'ine kadar ödenir. 


KAPICI KONUTU : Kapıcı;kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.

KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.


ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.

YAZ AYLARINDA : 07.30 - 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 - 14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00 - 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 - 20.00 (3 saat çalışma)


KIŞ AYLARINDA : 06.00 - 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 - 11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30 - 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 - 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 - 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 - 23.00 (0,5 saat çalışma)

Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.


HAFTA TATİLİ : Kapıcı ............................günü hafta tatilini kullanır.


GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.


YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.


DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır. 


ÖZEL ŞARTLAR : .............................................. .............................(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği;bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.) 


SÖZLEŞME TARİHİ : .......................................... İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

.............................tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı. 


YÖNETİCİ ................

KAPICI..............

İmza..............
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com