Çukurova Balkon

Karaman Belediye Meclisi'nde imar görüşülecek!

Karaman Belediye Meclisi'nde imar görüşülecek! Karaman Belediye Meclisi'nde imar görüşülecek!

Karaman Belediye Meclisi, 6 Eylül Cuma günü saat 15:00'te Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı düzenleyecek Toplantıda imar planları görüşülecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Karamandan'da yer alan habere göre; Karaman Belediye Meclisi, 6 Eylül Cuma günü saat 15:00'te Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı gerçekleşecek.. Belediye Meclisinde görüşülecek olan gündem maddeleri Karaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Görüşülecek maddeler şöyle:

GÜNDEM:
1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/1-b maddesinde; ‘yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis Kararıyla ödül verilebilir.’ hükmü bulunmaktadır. Bu yasal düzenleme doğrultusunda 12/12/2011 tarih ve 435 sayılı Belediye Meclis kararı alınmış, başarılı sporcu ve antrenörlere verilecek ödüller, genel geçer nitelikteki bir liste hazırlanmak suretiyle belirlenmiştir. İlgi Belediye Meclis kararının uygulanmasına devam edilip edilemeyeceği ve sportif başarılara verilecek ödül hakkında münferit başvurulara müstakil Belediye Meclis kararı alınıp alınamayacağı konusu.

2- İmar planında park alanı olarak görünen ve süreç içerisinde yapılan iş ve işlemler neticesinde ağaçlandırılacak alan olarak imar değişikliği kesinleşen Üniversite Mahallesi 3911 ada 29 parsel ile 3606 ada 1 parsel arasında kalan alanın tamamının ağaçlandırılarak üniversite öğrencileri ve personelinin faydalanacağı oturma ve dinlenme alanı olarak kullanılmak amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi talebi konusu.

3- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi N30-D-10-B-3-D imar paftasında 1831 ada 15 parselin kuzeyine 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden, hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.

4- Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi N30-D-10-D-4-C imar paftasında 1834 ada 1 parselin kuzeyine 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden, hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.

5- Sümer Mahallesi 3134 adada imar düzenlemesi yapılarak 1341. sokağın 1286. sokağa açılması 1262. sokağında 3134 numaralı imar adasının içerisine alınması talebi konusu.

6-İlimizde mücavir alan dışında 3 adet özel okulun bulunduğu ve bu okullarda 1500 ün üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü, bu öğrencileri belediyenin tahsis ettiği C plakalı servis araçları taşımacılığını yaptığı, dolayısıyla mücavir alan dışında kalan bu okulların noktasal olarak mücavir alan içine alındığında trafiksel olarak cezai işlemlerdeki sorunların çözüme ulaşacağı, noktasal mücavir alan konusunun fisandunda uygulandığının söylendiğinden bahsedilerek aynı örneğin bu okullarda da uygulanması talebi konusu.

7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan ve dağıtım lisansının ayrılmaz bir parçası olan temel teknik kriterler 5. bölüm 2. kısmında ‘’Orta basınç dağıtım hattındaki basıncı, 4 bar alçaklı basınçlı dağıtım hattı basıncına düşürülerek ayarlanan ve gerektiğinde  ölçen paket regülatör istasyonlardır. Şehir içi bölge istasyonları, engel bir neden olmadığı sürece öncelikle yeşil alanlarda ve parklarda, bulunmaması halinde insan trafiği açısından sakin, konut dışı boş alanlara yerleştirilir. Şehir içi bölge istasyonlarını çevreleyen tel çit üzerinde uygun aralıklarla, doğalgaz tehlike ve acil telefon ikaz levhaları yerleştirilir’’ hükmünün yer aldığı ve ilgili hüküm gereği imalatı yapılacak olan montaj alanı koordinatları ve parkın krokisi verilen Atatürk Mahallesi, Şehit Adem Bayat Caddesi isimsiz parkın (3298 ada 1 numaralı parselin park alanı olarak belirlenen imarlı bölgenin) bulunduğu alanda bölge istasyonu montajı için 25 metrekare teknik alt yapı alanının tahsis edilmesi talebi konusu.