Çukurova Balkon

Karşıyaka Belediyesi, yurttaşların haklarını savunuyor!

Karşıyaka Belediyesi, yurttaşların haklarını savunuyor! Karşıyaka Belediyesi, yurttaşların haklarını savunuyor!

Karşıyaka Belediyesi'nin avukatı Enis Dinçeroğlu, tüm davaları kurumsal kimlikle açtıklarını söyledi. Ayrıca bunları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ettiklerini de bildirdi...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Gezi Parkı protestolarının çıkış noktası olan "yeşil hareket", İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından Taksim'den çok daha önce, adliye koridorlarında başlatıldı. İlçenin bitişiğinde maden işletmeciliği yapılamayacağını savunan belediye, Aliağa'daki termik santrallere bile, yurttaş sağlığım ön plana koyarak karşı çıkıyor. Çevre odaklı davaları ardı ardına açan belediye, zaman zaman kazanımlar elde ettiği gibi, ret yanıtı da alıyor. 


Kurumsal kimlik Avukat Enis Dinçeroğlu, bu davaların tümünü belediyenin kurumsal kimliğiyle açtıklarını bildirdi. Ayrıca bunlan  İzmir  Büyükşehir Belediyesi'ne de ihbar ettiklerini ancak oradan somut bir adım atılmadığını vurguladı. 


Dinçeroğlu'nun verdiği bilgiye göre belediye, Karşıyaka sırtlarında Metro AŞ tarafından işletilmek istenen altın madenine ruhsat veren Eneıji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın işleminin iptali istemiyle önceki yıl İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 


Mahkeme de, istemi yerinde gördü ve iptal kararı verdi. Davalı bakanlık ve işletmeci firma dosyayı temyize götürdü. Ayrıca U özel idaresinin, söz konusu maden için verdiği "2. sınıf gayrisıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatTnın iptali istemiyle de dava açıldı. Maden alanının Bostanlı Baraj Havzası sınırlan içinde kaldığım savunan belediye, bu nedenle alanın mutlak suretle korunması gerektiğine işaret etti. Mahkeme karannda, İzmir İl Özel İdaresi'nin söz konusu işlemi de iptal edildi. Bu karar da temyiz aşamasında. Karşıyaka Belediyesi'nin açtığı bir başka çevre odaklı dava da, Aliağa Horozgediği'nde, ithal kömüre dayalı olarak çalıştırılmak istenen eneıji santrallerine karşı oldu. Karşıyaka'nın söz konusu yerleşime kuş uçuşu uzaklığının 40 kilometre olduğu ve buradan yayılacak kirliliğin ilçede ve yanı sıra yakın yerleşimlerdekilerin sağlığını olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu karannda hukuka aykınlık bulunmadığına hükmeden İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin karan, temyiz edildi. Dosya üst mahkemede karara bağlanacak. 

Bu konuyla ilgili Aliağa Belediyesi de, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde dava edildi. Söz konusu tesise Aliağa Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatının iptali istendi. Konuyla ilgili yargılama halen yerel mahkemede sürüyor. 


Yine Aliağa Çakmaklı Köyü'nde, ENKA tarafından ithal kömüre dayalı kurulması planlanan "Aliağa Enerji Santralı" için verilen ÇED olumlu karan da dava konusu yapıldı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, ÇED'in hukuka uygun olduğunu bildirdi. Karar, belediye tarafından temyize götürüldü. 

İZDEMİR'in söz konusu yatınmı için kazan, baca ve merkez kontrol binası için Aliağa Belediyesi'nce verilen yapı ruhsatının, Çevre Yasası ve Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması Hakkında Yasa'ya aykın olduğu da savunuldu. 


Yaşam hakkı... 


Aliağa Belediyesi'nin işleminin bu gerekçelerle iptalini isteyen Karşıyaka Belediyesi'ne yerel mahkeme ret yanıtı verdi. Karar temyiz edildi ve süreç bu yönde işletiliyor. Karşıyaka Belediyesi son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 2 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe aldığı "Tabiat Varlıklan ve Doğal SlT Alanlan ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik"in tümünün iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Söz konusu yönetmeliğin çevre adma geri dönüşü olmayacak tahribatlara yol açacağını savunan Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı bir çevrede yaşamanın tüm bireylerin hakkı olduğunu savunuyor. 


Bu acele neden? 


İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin ve dünyanın sayıh turizm bölgelerinin başmda gelen Çeşme'de, "acil kamulaştırma" kararlanyla kurulmak istenen rüzgâr eneıji santralleri (RES) sorununu, TBMM gündemine taşıdı. 


Güler, TBMM Başkanlığı'na verdiği som önergesinde, Çeşme Belediye Meclisi'nin olumsuz kararına karşın ilçenin gelişim bölgesinde verdiği ret kararına karşın Çeşme'nin gelişim alam içinde RES kurulmak istendiğini anımsattı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a önergesini veren Güler, Musalla Mahallesi Karadağ bölgesinde kurulması planlanan rüzgar santrali tribünlerinin, bölgenin can daman turizm için ciddi bir sıkıntı yarattığına dikkat çekti. Güler, "Çeşme Belediye Meclisi'nin kurulmak istenen rüzgar santraline verdiği ret karan da Çeşmelüerin tutum ve tavırlanyla aynı doğrultudadır. Halkın taleplerinin ve bölgenin kendine özgü koşullarının göz önünde bulundurulması gerekir. Kimse temiz ve yenilenebilir enerji istemiyoruz demiyor. Bizim savunduğumuz temel eneıji politikası da bu yönde. Ancak bunu yaparken de bazı duyarlılıklan dikkate almak zorundayız. 

Çeşme denizi, rüzgan, güneşi ve doğal dokusu ile her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi çekiyor ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ülkemiz tanıtımında ve turizm sektöründe önemli bir yeri görmezden gelerek, şuadan bir değerlendirmeye tabi tutmak çok sıkıntılı sonuçlara neden olabilir. Konu henüz proje aşamasındayken halkın karan ve bölgenin konumu dikkate alınmalıdır. Konu aceleye getirilip oldubitti mantığı ile geçiştirilmemeli" dedi. 


Olağanüstü dönem Olağanüstü dönemler için uygulanması öngörülen "acele kamulaştırma" düzenlemesinin gelişigüzel kullanıldığını da anımsatan Güler, "Bu neyin acelesi? Konu henüz proje - başlangıç aşamasındayken, telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmadan, kararın gözden geçirilmesi zorunludur. Yörede yurttaşlar, muhtarından belediyesine kadar tüm yerel yönetimi mercilerinin görüşleri dikkate alınmalıdır" diye konuştu. 


Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Celal Bayar Üniversitesi tarafından, Sabancı Vakfı, Metropolis Sevenler Demeği ve Torbalı Belediyesi desteğiyle 23 yıldır sürdürülen Metropolis Antik Kenti'ndeki 2013 yılı kazı çalışmalan başladı. Yeni dönemde antik kent, ören yeri olarak ziyaretçilere açılarak kültür turizmine Kazandınlacak. Metropol is antik kentindeki kazı çalışmalannın başkanlığını yürüten Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Aybek, geçen yıl başlayan ören yeri çalışmalannın bu yıl tamamlanacağını belirterek, "2008 yılında başladığımız Aşağı Hamam (Palaestra) yapısındaki kazı çalışmalanmızı bu yıl tamamlamayı ve hamamı eksiksiz olarak ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Metropolis kentinin resmi yapılannın yoğunlaştığı Orta Kent (Kent Meclisi Binası, Hamam Yapısı, Stoa ve çevresi) alanında yeni bir çalışmaya başlamayı düşünüyoruz. Bu yıl da yeni yapılar topluluğu, buluntu ve eserleri gün ışığına çıkarak Metropolis'in gizemini çözmeye devam edeceğiz" dedi. 


3 boyutlu tarih... 


Bergama Belediyesi'nin Bilkom'la birlikte yürüttüğü; "Tarih, 3 Boyutlu Canlanıyor" projesi yaşama geçti. 3 boyutlu modelleme yazılımlan ve mobil teknolojilerin kullanımıyla, Bergama antik şehri 3 boyutlu gezinmeye açıldı. İleri teknolojilerin desteklediği iVisrt uygulaması, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonların ekranlan üzerinden 3 boyutlu gezinme olanağı tanıyor. Bu olanakla, Bergama'nın 4 antik alanı olan Zeus Sunağı, Athena Tapınağı, Kızıl Avlu ve Asklepion'un antik çağlardaki görüntüleri, ziyaretçiler tarafından 360 derece olarak yerinde izlenebiliyor. Dokuz Eylül, Gediz ve Yaşar üniversitelerinden toplam 12 mimarlık öğrencisi, 1 araştırma görevlisi, Bilkom ve Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinasyonuyla 2 kez Bergama'da düzenlenen hafta sonu kampında bir araya geldi. Alanlann 2 boyutlu çizimleri ArchiCAD programı üzerine aktarıldı, 3 boyutlu hale getirildi, yapılan modellemeler Artlantis programıyla tarandı ve Bilkom'un iVısit Anatolia aplikasyonuna yüklendi. 

Bergama'da 4 tarihi alan, toplam 16 farklı bakış noktasıyla sanal gezinmeye açıldı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Artık teknolojinin sunduğu imkânlar ile hayal gücümüzü zorlayan birçok proje gerçeğe dönüşüyor. Bergama'nın bundan iki bin yıl önceki halini canlandırmak ve izleyebiliyor olmak bunu en büyük kanıtı'1 dedi. 


Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Yakup Demir, Alaçatı başta olmak üzere Çeşme'de önemli bir taksi sorunu yaşandığını söyledi. Kış aylannda ilçe ve nüfusuna yeterli gelen taksi sayısının yaz aylarında taleplere yetişemediğini belirterek, "Turistlerin büyük bölümü ilçeye, kendi araçlan yerine uçakla gelmeyi tercih ediyor. Bu nedenle de kent içinde gezmek, yemek yemek, eğlenmek gibi ihtiyaçları için de taksi ihtiyacı doğuyor. Otelden dışan çıkmak için resepsiyondan taksi talep ettiklerinde ise ne yazık ki taksi bulmak mümkün olamıyor. Taksi sayısının 2 kat artınlması gerekiyor" dedi. Çeşme'de 55-60, Ilıca'da 9 Alaçatı'da ise sadece 5 taksi bulunduğuna dikkat çeken Demir, "özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri taksi bulabilmek mucize. Müşterilerimiz mağdur olmasınlar diye onlan kendi araçlanmızla gitmek istedikleri yere bırakıyorsak da bununla başa çıkmak mümkün olmuyor. Alaçatı Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'ne bu sorunu çözmeleri için başvurduk. Ancak aradan 3 yıl geçmesine karşın yanıt alamadık" diye konuştu


Cumhuriyet Ege