Kastamonu'da 5 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Kastamonu'da 5 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu! Kastamonu'da 5 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasfındaki gayrimenkul 5 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasfındaki gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon TL bedel isteniyor. 

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Mahallesi 57 ada 5 parselde kayıtlı, İki Katlı Kargir Bina ve Akaryakıt İstasyonu vasfında ve 1.617,11 m2 yüz ölçümündeki taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Özellikleri : Taşınmaz Abana ilçe merkezinde Hilmi Uran Caddesi ve Ziya Terman caddesinin kesiştiği yerde, köşedeki parseldir. Abana Belediye sınırları ve imar planı içinde, iki caddeye cepheli konumda akaryakıt istasyonu özelliğindedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : İnebolu Belediyesi Sinema ve Konferans Salonu (Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:44/A) İnebolu/KASTAMONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/315 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/03/2019