16 / 08 / 2022

Kat maliki kimlere vekalet verebilir?

Kat maliki kimlere vekalet verebilir?

Kat maliki kimlere vekalet verebilir?: Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilebiliyor. Vefat eden kat malikini ise veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil ediyor....
Kat maliki kimlere vekalet verebilir?


Kat malikinin tanımı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2. maddesinde yapılıyor. Buna göre kat maliki; kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişilere deniyor. Kat mülkiyeti hakkı ise yine aynı kanunda, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı şeklinde tanımlanıyor. Binalar üzerinde mülkiyet hakkı ise tapuda tescil ile doğuyor.


Kat maliklerinin katılma zorunluluğu olan kat malikleri kurulu toplantısı bulunuyor. Bu toplantı Kat Mülkiyeti Kanunu ile yönetilen site veya apartmanlarda kat maliklerinin veya vekillerinin yılda bir kez bir araya gelerek site veya apartmanın yönetimi ile ilgili kararları aldıkları toplantı olarak biliniyor. 


Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her yılın ilk ayı içinde toplanıyor. Bazı kat malikleri yurt dışında olma, sağlık sorunları vb gibi sebeplerle bu toplantılara katılamayabiliyorlar. Bu durumda olan kat maliklerinin vekalet vererek yerine bir başkasını ataması mümkündür. Peki kat maliki kimlere vekalet verebilir?


Kat maliki kimlere vekalet verebilir?

Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilebiliyor. Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından da temsil edilebiliyorlar. Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahip oluyor. Vefat eden kat malikini ise veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil ediyor.Kat maliki sorumlulukları!
Kat maliki muvafakatname!
Yeni kat maliki kanunu!
Kat maliki kurulu kimlerden oluşur?
Kat maliki ne demektir?
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com