Kayseri Belediyesi'nden 11 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Kayseri Belediyesi'nden 11 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan 8 adet gayrimenkul toplamda 11 milyon TL bedel ile satışa çıkarıldı. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan 8 adet gayrimenkul toplamda 11 milyon TL bedel ile satışa sunuldu. 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan ve aşağıda evsafları yazılı 4 parseli Konut+Ticaret alanı, 4 parseli Konut alanı olmak üzere toplam 8 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile tek tek satılacaktır.
1-İhale 21/02/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 
a) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
ç) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır.)
d) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4- Son müracaat tarihi 21/02/2018 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

 

SATIŞA SUNULACAK ARSALARIN
Sıra Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bed. Geçici Tem. Açıklama 
1 Şeker 10860 1 1824,03 1.500.000,-TL 45.000,-TL Konut+Tic. 
2 Şeker 10860 2 1824,03 1.500.000,-TL 45.000,-TL Konut+Tic. 
3 Şeker 10860 3 1824,04 1.500.000,-TL 45.000,-TL Konut+Tic.
4 Şeker 10860 4 1824,03 1.500.000,-TL 45.000,-TL Konut+Tic.
5 Şeker 10863 1 1824,40 1.250.000,-TL 37.500,-TL Konut
6 Şeker 10863 2 1824,37 1.250.000,-TL 37.500,-TL Konut 
7 Şeker 10863 3 1824,36 1.250.000,-TL 37.500,-TL Konut
8 Şeker 10863 4 1824,33 1.250.000,-TL 37.500,-TL Konut

Keyfiyet ilanen duyurulur.