Kayyımın görev ve yetkileri!

Kayyımın görev ve yetkileri!

Kayyım bilindiği üzere belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için tayin ediliyor. Peki kayyımın yetki sınırı nedir? İşte kayyımın görev ve yetkileri...Kayyımın görev ve yetkileri!

Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için tayin edilen kişiye kayyım deniyor. Kayyımın görev ve yetkileri, kayyımlık yetkisinin devri, kayyımlık mallarının yönetimi, yönetimden elde edilecek gelirler ile yapılacak giderler, görevlilere ödenecek ücretler ile diğer hususlar Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor.


Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliğe göre Kayyımın görev ve yetkileri şu şekilde sıralanıyor;


Kayyımın görevleri:

Malvarlığını yönetmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak, işgal ve tecavüzlere karşı korumak ve gerekli diğer işlemleri yapmak.


Malvarlığının yönetiminden elde edilen gelirleri tahsil ederek bu Yönetmelikte belirtilen hesaplarda değerlendirmek.


Malvarlığının yönetimiyle ilgili giderleri yönetim hesabından karşılamak.


İhtiyaç halinde kayyımlık bürosunu oluşturmak.


Kayyımlık iş ve işlemleri ile görevli personele bu Yönetmelikte belirtilen ücretlerin ödemesini yapmak.


Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte belirtilen diğer iş ve işlemleri yapmak ya da yaptırmak.


Yetki devri

Kayyım olarak atanan mahallin en büyük mal memuru; bu görev ve yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek kaydıyla, astlarına devredebilir. Yetki devri, yetkisini devreden kayyımın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


Mal memurunun değişmesi

Kayyımın yönetimindeki mallarla ilgili yönetim görevi sona erinceye kadar, kayyım tayin edilen mahallin en büyük mal memuru yerine vekâlet eden veya atanan kimse de vesayet makamından yeni bir karar alınmasına gerek kalmadan kayyımlığa atanmış sayılır.


Temsil

Kayyım tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunur.Kayyım ücreti!
Mal memurlarının kayyım tayin edilmesine dair kanun!