Kentsel dönüşüm Antalya için bir fırsat!

Kentsel dönüşüm Antalya için bir fırsat! Kentsel dönüşüm Antalya için bir fırsat!

Kentsel dönüşüm Antalya için bir fırsat. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 32.Grup Meslek Komitesi öncülüğünde Yapı Kooperatifçiliği ve Kentsel Dönüşüm konulu bir toplantı düzenlendi.ATSO Meclis Salonu'nda yapılan seminere, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İssi, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürü Şinasi Çulha, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı Rıza Alver. Yapım-2 Şube Müdürlüğü Makina Teknikeri İsmet Tan, ATSO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Issi, Ekonomik amaçlı işbirliği olarak kabul edilen kooperatifler, toplumsal yararlarının yanında ortaklar ve ülkelerin ekonomik hayatında önemli roller üstlenen, küçük birikimleri büyük işletmeye dönüştüren önemli bir modeldir dedi. Issi, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) hayata geçirdiği ve devam eden birçok projesiyle inşaat alanında pay sahibi olmasıyla yapı kooperatiflerinin çoğunun kapandığını ifade ederek, ilimizde de son beş yıl içerisinde 1117 yapı kooperatifinin kapandığını, buna karşın 34 yapı kooperatifinin ise açılmış olduğunu, bugün itibariyle ilimizde toplam 488 yapı kooperatifinin bulunduğunu bildirdi. 

Bugiin kooperatifleşmede öne çıkan ülkelerin ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya olduğunu belirten İssi. ekonomik gelişmişlik sıralamasında da önde olan bu ülkelerin, kooperatifçilik konusunda da önde olmalarının, kooperatifçilik sisteminin sanılanın aksine gelişmiş pazar ekonomilerinde daha fazla yer bulduğunu gösterdiğini dile getirdi. Kentsel Dönüşüm konusuna da değinen İssi, şunları kaydetti. Kentsel dönüşüm Türkiye ve Antalya açısından kaçırılmaması gereken bir fırsattır. 

Kentsel dönüşümün bina bazında değil, entegre bir yaklaşımla bölgeyi, alt ve üstyapıyı kapsayacak şekilde bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir. 

Dönüşüm projelerinin örgütlenmesi; tüm hak sahiplerinin katıldığı ve etkin rol aldığı bir 'kent ortaklığı' çatısı altında olması ve bu çatının bir sivil toplum kuruluşu kapsamında örgütlenmesi gerekmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, kurgulanacak kent ortaklığının temel elemanlarını 'özel sektör, kamu sektörü ve yerel unsurlar' oluşturmalıdır. Yani buradaki paydaşlar yerel yönetimler, merkezi hükümet, konut sahipleri ve kooperatif üst birliklerinden oluşmalıdır. 

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İssi, yapı kooperatifçilerinin sorunlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla hükümet nezdinde de dile getirilmesi için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı Rıza Alver de konuşmasında. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürü Şinasi Çulha ise, yapı kooperatiflerine uygulanan kurumlar ve katma değer vergisi hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapım-2 Şube Müdürlüğü Makina Teknikeri İsmet Tan da, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hakkında bilgiler verdi. 


Antalya Beyaz