14 / 08 / 2022

Ankara'da Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi!

Ankara'da Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri'nde "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" düzenledi. Çalıştay sonrasında müzakerelerden elde edilen bilgi ve belgeler moderatörlerce toplanarak, sorumlu akademik kurul tarafından rapor haline döÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank  Ankara  Macunköy Sosyal Tesisleri'nde "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" düzenledi.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanhğı'nın düzenlediği Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Öztürk, İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Acar, Bakanlık Ait Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, akademisyenler, belediye yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve yaklaşık 300 kişi katıldı. İki bölümden oluşan Çalıştay'm birinci bölümünde protokol konuşmaları ve sunumlara yer verilirken ikinci bölümde ise katılımcıların karma gruplar halinde görüş ve önerilerinin alındığı müzakere yöntemi uygulandı. Çalıştay'a başarılar dileyen Bakan Güllüce, kentsel dönüşümün ülke için önemi ve gerekliliğini anlattı. Güllüce, "Gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere göre farklılıklarından biri de bu tip organizasyonları çok yapması. Binlerce düşünce kuruluşuna sahip olan ülke ile buna sahip olmayan ülke arasında fark oluşuyor, inşallah biz de o binlerce düşünce kuruluşunu ve çalışmaya, aklını çalıştırmaya çalışan ülkelerin önlerinde oluruz temennisinde bulunuyorum. Bu Çalıştaylarda müşterek aklı kullanmaya çalışıyoruz. Bunu bakanlık olarak çok yapmayı düşünüyoruz. Muhalefet, iktidar veya şu görüşlüsü, bu görüşlüsü olmaz, aklı olan herkes bizim için kutsaldır" diye konuştu. 


Sorulara cevap arandı 


Ülkemizde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması, kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan sorunlara pratik ve yasal çözüm önerileri getirilmesi konularında ilgili kuruluşlara yardımcı kaynak olabilecek sonuç raporunun elde edilmesini amaçlayan Çalıştay'da, kentsel dönüşüm kavramının tanımı, dünya'da kentsel dönüşüm uygulamalarının nasıl gerçekleştiği ve bu uygulamaların ülkemizle karşılaştırılması, kentsel dönüşümümn sağlıklı işleyebilmesi için kurumlar arası görev ve yetki dağılımı,riskli yapı kavramı, riskli yapıların tespit sürecindeki sorunlar, kentsel dönüşümü bina dönüşümü ötesine taşıyan, şehircilik kimliği kazandıracak uygulamalar, geleneksel Türk aile yapısına en uygun konut büyüklüğü, kentsel dönüşümün hukuki boyutu, kentsel dönüşümde ruhsatsız yapılara yönelik uygulamalar, kentsel dönüşümde çevreye katkı sağlayacak uygulamalar gibi sorulara yanıtlar arandı. Katılımcıların 10'ar kişilik gruplar halinde yuvarlak masa modeline göre toplandığı programda belirtilen ana konular hakkında çalışma, görüş ve öneriler moderatörler eşliğinde müzakere edildi. 


Milat