25 / 06 / 2022

Kentsel dönüşüm danışma hattı!

Kentsel dönüşüm danışma hattı!

Kentsel dönüşümde kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulamalar yapılıyor. İşte kentsel dönüşüm danışma hattı...Kentsel dönüşüm danışma hattı!

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması olarak tanımlanıyor.


Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük depremde binlerce can kaybına ve milyarlarca lira zarara uğradı. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu”nu çıkardı. Kanunla birlikte Kentsel Dönüşüm adeta bir seferberlik haline geldi. Ve afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi, can ve mal kayıplarını önlemek öncelikli hedef olarak belirlendi. 


Ayrıca hayat kalitesini artırmak, çevreye duyarlı yerleşimler oluşturmak ve yarınlarda marka şehirleriyle öne çıkan bir Türkiye inşa etmek, kentsel dönüşümün diğer önemli amaçlarını oluşturmaktadır.


Kentsel dönüşümün ilk adımı..

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. 


Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmaz. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabilir.


Bina Risk Tespiti’ni; Bakanlıkça lisans verilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırabilirsiniz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’de bu konuda yardımcı olmaktadır. (Lisanslı kuruluşlara www.kentseldonusum.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.)


Kentsel dönüşüm danışma hattı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İstanbul,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ile diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne danışabilir ya da Alo 181 hattını arayabilirsiniz.Kentsel dönüşümde anlaşmazlık çıkarsa ne olur?