Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021!

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021!Devlet kentsel dönüşüme teşvik etmek için çalışmalara başladı. Buna göre, vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürmesi halinde KDV oranı düşürülecek. İşte kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021...


Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021!
3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. KDV oranlarının tespit edildiği Kararnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri” şeklinde bir ibare eklendi.

Düzenleme ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projesi yapılan riskli yapıların mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında bizzat riskli yapı sahipleri tarafından inşa ettirilecek konutlarla ilgili inşaat taahhüt hizmetlerinde KDV oranı 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüzde 18’den yüzde 1’e düştü.

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021!

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021 oranları belli oldu. Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021 yüzde 1 olarak belirlendi. 2021 yılında hayata geçirilen kentsel dönüşümle riskli yapılarda bedel karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa sahipleri açısından ve yükleniciler açısından çok önemli bir dönem başlamış ve maliyetler yüzde 17 oranında azaldı.

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021!

Kentsel dönüşüm KDV oranları 2021

Ülkemizde 6.7 milyon riskli yapının dönüştürülmesi için devletten destek geldi. Vatandaş, müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırıp mevcut alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde KDV indirimi yapılacak.

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021!

Kentsel dönüşüm KDV istisnası 2021

Riskli bina inşaatlarını kendi yaptıran riskli yapı kat maliklerine söz konusu düzenlemeye göre inşaat taahhüt işi yapan müteahhitler, bu işleriyle ilgili olarak yaptıkları malzeme alımları ve taşeron hizmetleri nedeniyle yüklenip indirim konusu yapamadıkları KDV’leri, indirimli orana tabi işlemler kapsamında yılı içinde mahsuben, yılı geçtikten sonra ise nakden ve/veya mahsuben iade olarak isteyebilecekler.

Evini kendi dönüştürene KDV indirimi!

Kentsel dönüşüm KDV indiriminden kimler yararlanacak?