Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!

Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 yılında uygulanacak kentsel dönüşüm KDV oranı belli oldu. İşte kentsel dönüşümde KDV oranları 2021...


Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!
Ülkemizde 6.7 milyon riskli yapının dönüştürülmesi için çalışmalara hız verildi. Vatandaş, müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak mevcut alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları durumunda KDV indirimi yapılacak.

3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV oranları tespit edildi. Kararnameye, “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri” şeklinde bir ibare eklendi.

 Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!

Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021

Düzenleme kapsamında kentsel dönüşümde KDV oranları 2021 belli oldu. 3470 sayılı Cumhurbalkanı kararı ile “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında inaş edilecek konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerindeki KDV oranı yüzde 18 iken yüzde 1 oldu.

 Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 2021

Bu yıl hayata geçirilecek kentsel dönüşümle riskli yapılarda bedel karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa sahipleri için yükleniciler açısından çok önemli bir dönem başladı ve maliyetler yüzde 17 oranında azaldı.

 Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!

Kentsel dönüşüm KDV istisnası

Riskli bina inşaatlarını kendi yaptıran riskli yapı kat maliklerine söz konusu düzenleme kapsamında inşaat taahhüt işi yapan müteahhitler, bu işleriyle ilgili olarak yaptıkları malzeme alımları ve taşeron hizmetleri nedeniyle yüklenip indirim konusu yapamadıkları KDV’leri, indirimli orana tabi işlemler kapsamında yılı içinde mahsuben, yılı geçtikten sonra ise nakden ve/veya mahsuben iade olarak talep edebilecekler.

 Kentsel dönüşümde KDV oranları 2021!

Kentsel dönüşüm KDV indirimi şartları 2021

Kentsel dönüşüm KDV indirimi şartları 2021 şu şekilde:
- Riskli yapı, 6306 sayılı Kanun kapsamında olacak,

- Bu yapı için bir dönüşüm projesi bulunacak,

- Yeni inşaat alanı, riskli yapının mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olacak,

- İnşaat taahhüt hizmetleri bu alanlarda inşa edilecek konutlara yönelik olacak.

Evini kendi dönüştürene KDV indirimi!

Kentsel dönüşüm KDV indiriminden kimler yararlanacak?